Attraktiv By

Brøchner Hotels

Brøchner Hotels driver fire internationale anerkendte boutique-hoteller. Hotellerne er en attraktion i sig selv og hvert hotel bidrager med synergi til det respektive hotels ’localhood’ og er med til at brande København som en attraktiv by, fordi man her får den autentiske ”Københavner-oplevelse”.

En del af Brøchner Hotels’ strategi er at være med til at transformere byen ved bl.a. at skabe liv i ubenyttede bygninger, som for eksempel den gamle transformerstation på Bremerholm i Indre By. Der bygges 2 nye hoteller inden for de næste 2 år som vil bidrage til vækst i eksport og arbejdspladser.

Der forventes en 50 % stigning af medarbejderstaben, med forskellige nationaliteter og baggrunde til stillinger på hovedkontoret samt hotellerne som eksempelvis managers, kokke, receptionister, rengøring og service/teknik. Tildelt en række anerkendte internationale priser og bl.a. certificeret med Green Key (international miljøcertificering). Støtter Foreningen SAVN, der genbruger stof fra gamle duge, håndklæder eller sengetøj til vaskeposer og støtter børn af indsatte i danske fængsler. 

Henning Larsen Architects

Henning Larsen Architects sætter København på den internationale arkitektscene. Projektet, som HLA er indstillet med, er Klimakarréen, der løser miljømæssige- og byrumsarkitektoniske udfordringer. Det er et pilotprojekt, der klimasikrer en eksisterende beboelsesejendom og giver den et bæredygtigt løft – energimæssigt og socialt. Bygningens overflade bruges til at opsamle regnvand, der blandt andet genbruges i lejlighederne og i et vaskeri. Den innovative, grønne facade, som HLA har udviklet, giver bedre dagslys i lejlighederne og forbedrer ventilationen.

Med sin helhedsorienterede tilgang til renovering og tredimensionel regnvandshåndtering er klimakarréen et forbillede for bæredygtig byfornyelse i hele Europa. HLA støtter FN’s Global Compact, der er et partnerskab mellem FN og det internationale erhvervsliv om at fremme virksomhedernes samfundsmæssige engagement i en global sammenhæng. Global Compact baserer sig på 10 principper om FNs arbejde med menneske-, arbejdstager-, miljørettigheder og antikorruption. Virksomheden skaber vækst i byen gennem international eksponering af både arkitektur og klimatilpasning i byrummet.

Munthe

Munthe er et stærkt kreativt modebrand, der har været med til at sætte den danske modescene på internationalt niveau. Virksomheden er et eksempel på, at forretning og bæredygtighed kan gå hånd i hånd ved at have holdning og omsorg til samfundet.

Virksomheden var blandt de første i Danmark, som lavede tøj, der blev solgt til fordel for velgørenhed bl.a. til Bekæmpelse af Brystkræft, til Mødrehjælpen, Børnekræftens Hus. Har støttede jobs for folk med depressioner eller lign, hvor de kan starte op på fx 12 timer.

Virksomheden holder to gange årligt store internationale modeshows, der tiltrækker mange udenlandske kunder og presse. Har ikke haft høj vækst i omsætning, men til gengæld i antallet af ansatte. Virksomheden har en social profil og samarbejde med KK om bl.a. praktikpladser.

Tagtomat

Tagtomat bidrager til udviklingen af de Københavnske byrum ved at understøtte og inspirere byens borgere til at indtage egne baggårde, fortove, altaner, offentlige områder i almene boligområder med byhaver og sociale fællesskaber. Ved at fokusere på skalerbare løsninger, inspirerer og viser virksomheden, at København i disse år går længere for at skabe et grønt byrum.
”Mange haver små” skaber en ny og divers grøn profil for København.

Tagtomat har vist, at der kan skabes grønne arbejdspladser og vækst ved at fokusere på elementer, der samler alle lag af vores by. Virksomheden har udviklet en one-stop-shop og leverer i dag alt fra materialer og kundskab til etablering af fælleshaver i boligforeninger, til opførelse af tagterrasser med efterfølgende driftsaftaler.

Miljømæssigt griber virksomheden tidens ånd med Urban Gardning og lokale råvarer. Og socialt bidrager virksomheden til, at københavnere mødes om fælles projekter.

The Coffee Collective

The Coffee Collective har siden opstarten i 2007 sat København på verdenskortet som en kaffeby. Kaffeinteresserede rejser fra hele verden for at besøge kaffebaren. New York Times, Monocle og andre verdensberømte medier har rapporteret om det lille mikroristeri.

Virksomheden deltager i Direct Trade, (de går uden om mellemhandlerne) og sørger derved for, at den merpris de betaler for kvaliteten når ud til kaffebønderne. På miljøfronten har virksomheden introduceret det første genbrugelige ”to-go”-kop system (med bionedbrydelige bambuskopper, som gæsterne genbruger i et cirkulært system).

Virksomheden tænker i nye måder at bruge deres produkt på og co-create med andre virksomheder. Fx en kaffeost i samarbejde med Arla Unika, kaffeøl med Mikkeller og kaffekarameller med Karamelleriet. Virksomheden er for fjerde år kåret som gazellevirksomhed. De er den første mini-kaffekæde, der har tegnet overenskomst med 3F.