Attraktiv by: Henning Larsen Architects A/S

Henning Larsen Architects er med deres mange markante bygninger - herunder Operaen, IT universitetet, Nordea på Christiansbro., Handelshøjskolen, Københavns Inderhavn, tilbygning til Ny Carlsberg Glyptotek og fyrtårnsprojektet Københavns klimekarré med til at sætte København på verdenskortet som en attraktiv, livlig og bæredygtig by.

Tegnestuens omsætning øges, og tiltrækker international arbejdskraft, idet en stor del af deres projekter findes uden for Danmark. Deres attraktive boliger og fokus på bæredygtighed og kvalitet betyder, at virksomheden bidrager til at udvikle fremtidens København med fokus på gode sociale, bygnings og miljømæssige forhold.

Deres klimatag, hvor solceller integreres i tegltage viser hvorledes klima og miljøproblemer håndteres på en innovativ måde. Tegnestuens tiltag på miljørigtige løsninger i virksomheden såsom genbrug af service, lånebiler, og strømreduktion ifm. implementering af ny server- og storageteknologi er også værd at bemærke.

Attraktiv by: SLA A/S

SLA A/S er et byudviklings- og rådgivningsfirma med fokus på landskab, byrum og byplanlægning. 

SLA A/S bidrager til udviklingen af en attraktiv by - blandt andet med dees renovering af Sdr. Boulevard og SKY på Kalvebod Brygge. De arbejder innovativt og har fokus på miljø og bæredygtige løsninger i København.

SLA har igennem de sidste 20 år sat deres markante præg på byrummene i København. De seneste års fokus på klimatilpasning og bynatur gør virksomheden til en god kandidat til Erhvervsprisen 2016. Bl.a. deres arbejde med Klimakvarteret på ydre Østerbro har været med til at sætte København på det internationale landkort, som foregangseksempel på klimaprojekter. Også deres arbejde med bynatur, biodiversitet, og robuste, naturbaserede klimaløsninger skal bemærkes.

Attraktiv by: Kødbyens Mad & Marked

Kødbyens Mad & Marked er en B2B-virksomhed, der sætter rammen for og driver et nyt madmarked i Kødbyen. De samarbejde med flere sociale organisationer med fokus på fødevarer, og har bidraget til at skabe 70 nye arbejdspladser og mere end 200 forskellige fødevarerelaterede virksomheder, som har mulighed for at ansætte folk og lønne sig selv.

Kødbyens Mad & Marked har skabt en særlig platform for iværksættere. I madmarkedets trygge ramme kan iværksætterne teste og udvikle deres virksomhed og få skabt et forsørgelsesgrundlag. Kombineret med deres bidrag til bylivet i København og Kødbyen med mere end 180.000 besøgende sidste sæson, har Kødbyens Mad & Marked vist sig som en virksomhed, der i særlig grad formår at forene en bæredygtig forretningsidé med et kreativt vækstcenter midt i København. De ansatte er desuden både akademikere, ufaglærte, danske, udlændinge og i mange forskellige aldersgrupper.

Derudover bidrager Kødbyens Mad & Marked positivt til de omgivende virksomheder - blandt andet fordi deres forretning bidrager til øget omsætning hos områdets øvrige virksomheder. Deres ambition om at få iværksætteri og socialøkonomi til at få hånd i hånd er også værd at bemærke.

Madboder og forretningspartnere opfordres også altid til at tænke på miljøet og når det er muligt bruge økologiske råvarer. KMM har således været med til at forhandle indkøbsaftaler, som nedsætter omkostningerne ved køb af økologiske råvarer og bionedbrydelig emballage.

Attraktiv by: Jeudan A/S

Jeudan A/S er en ejendoms- og servicevirksomhed, der investerer og driver erhvervs- og boligejendomme i København. De har bidraget til Københavns Kommune som attraktiv by gennem projekter som opførelsen og driften af madmarkedet Torvehallerne på Israels Plads og fornyelsen af Kvæsthusmolen, hvor byrummet udvikles i samarbejde med Københavns Kommune, RealDania og Kulturministeriet, og der etableres underjordisk parkeringsanlæg. Virksomheden tager desuden et stort socialt ansvar og aktiverer flygtninge, udsatte unge og praktikanter.

Med sin store portefølje bidrager Jeudan i særlig grad til at gøre København til en attraktiv by. De sætter en ære i at give et pænt indtryk af deres ejendomme og lægger vægt på et højt niveau for renhold, orden og løbende vedligeholdelse for forbedringer.