Økonomiforvaltningen

Intern kommunikation og projektkommunikation fx intranet, udarbejdelse af interne nyheder, personaleblade, kommunikationsrådgivning, -undervisning, it- og administrationsprojekt etc.:
5,0

Web og sociale medier fx oprettelse, indholdsredigering og vedligeholdelse af alle sider og nyhedsbreve:
1,0 

Ekstern kommunikation fx borgermøder, kampagner, kommunikation om budgetter, kommuneplaner, fx større anlægsprojekter, metro, affald, byrum, folkeskoleindskrivning:
2, 0

Pressearbejde fx presseberedskab, pressemeddelelser, kontakt til journalister, kommunikations af BR-beslutninger, politikerbetjening, presseklip, medieovervågning/-analyser:
5,0

I alt*: 13,0
*Derudover 1 medarbejder i fleksjob, 1 praktikant, 2 studentermedarbejdere og 1 projektansat (stopper 1. juni 2018). Der er desuden 2,95 årsværk i kommunens lokaludvalg, der alene arbejder med kommunikationsopgaver. Disse ÅV indgår ikke i opgørelsen for at sikre et sammenligningsgrundlag til tidligere opgørelser.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Intern kommunikation og projektkommunikation fx intranet, udarbejdelse af interne nyheder, forandringskommunikation og kommunikationsrådgivning til ledere for at styrke engagement, viden/forretningsforståelse og resultater i forvaltningen:
3,9

Web og sociale medier fx drift og udvikling af kk.dk for at sikre nem information og kontakt for borgere og virksomheder samt understøtte digital selvbetjening. Kommunikation via sociale kanaler for at understøtte god service og dialog med/involvering af københavnerne:
4,0 – herunder 1 student 

Ekstern kommunikation fx information om anlægsprojekter, høringer og involvering (herunder borgermøder), adfærdskampagner (fx affald), information om nye tiltag (fx digital parkering), for at sikre god grundlæggende information, skabe forståelse for forandringer i byen og involvere københavnerne undervejs: 
11,7 – herunder 1 student 

Pressearbejde fx pressemeddelelser om TMU-beslutninger og forvaltningens arbejde, kontakt til journalister, beredskaber og medieovervågning/-analyser for at sikre høj grad af gennemsigtighed i og forståelse for TMFs arbejde:
5,4 – herunder 1 student 

I alt: 25,0

(Tallene er fra 2016)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Intern kommunikation og projektkommunikation fx intranet, udarbejdelse af interne nyheder, medarbejder-app, kommunikationsrådgivning, kommunikation om it og systemer etc.:
4 (derudover en barselsvikar)

Web og sociale medier fx oprettelse, indholdsredigering og vedligeholdelse af alle sider og nyhedsbreve:
2

Ekstern kommunikation fx borgermøder, kampagner, kommunikation om budgetter, kommuneplaner, fx større anlægsprojekter, metro, affald, byrum, folkeskoleindskrivning:
3

Pressearbejde fx presseberedskab, pressemeddelelser, kontakt til journalister:

3 (derudover 1 barselsvikar)

Intern kommunikation om arbejdsmiljøtiltag for medarbejdere i hele kommunen.

2

I alt: 14

Socialforvaltningen

Intern kommunikation og projektkommunikation fx Fx drift og udvikling af Socialforvaltningens intranet, der er kommunens mest brugte intranet med 130.000 besøg pr. måned, udarbejdelse af interne nyheder og nyhedsbreve, personaleblad, forandringskommunikation og kommunikationsrådgivning til ledere m.m.
2

Web og sociale medier fx drift og udvikling af kk.dk og 80 multisites, herunder undervisning af lokale ’webansvarlige’ for at sikre nem information og kontakt for borgere og interessenter. Understøttelse af digital selvbetjening. Kommunikation via sociale medier for at understøtte god service og dialog med københavnerne.
1

Ekstern kommunikation fx information om konkrete tiltag, der sikrer god grundlæggende information om og forståelse for det sociale arbejde og for at involvere københavnerne.
2

Pressearbejde fx besvarelse af henvendelser fra pressen, pressemeddelelser om SOF- og SUD-beslutninger og forvaltningens arbejde og medieovervågning.
2

I alt: 7 

Kultur- og Fritidsforvaltningen

I Kultur- og Fritidsforvaltningen er opgaverne vedr. information, kommunikation og presse delt op i facetter. KFF varetager således:

  1. Egen kommunikation vedr. kultur og fritid, herunder
    1. Intern medarbejderrettet kommunikation
    2. Ekstern borgerrettet kommunikation
  2. Tværgående borgerrettet kommunikation på bl.a. kk.dk

Derfor er antallet af medarbejdere opgjort først for egen kommunikation og derefter for den borgerrettede kommunikation, som KFF varetager for hele Københavns Kommune.

KFF’s egen kommunikation
Et antal ansatte på kulturhuse, biblioteker, museer og idrætsanlæg svarende til 12,4 årsværk varetager opgaven med den borgerrettede kommunikation om de mange kultur- og fritidstilbud, der er på  institutionerne. Dette omfatter bl.a. programmer, kalendere, plakater, brochurer, postkort, pressemeddelelser og andet markedsføringsmateriale, der oplyser om koncerter, udstillinger, foredrag samt andre arrangementer og tilbud til borgerne.

Kommunikationsmedarbejderne i den centrale kommunikationsafdeling varetager al den centrale forvaltningskommunikation og pressebetjening:
Udvikling, vedligeholdelse og redaktion af intranet, undervisning og rådgivning af medarbejdere i hele KFF i emner relateret til kommunikation og presse, udarbejdelse og udsendelse af pressemeddelelser, strategiske oplæg, taleskrivning, deltagelse i tværfaglige kommunikationsprojekter m.m. Der er her beskæftiget 4 årsværk. Der er således beskæftiget 16,4 årsværk i KFF på området for forvaltningens egen kommunikation og pressehåndtering. 

Tværgående borgerrettet kommunikation
KFF har, som følge af ansvaret for Borgerservice, en række kommunikationsopgaver, som går på tværs af alle forvaltninger. Disse opgaver varetages af 5 kommunikationsmedarbejdere (i årsværk), som løser
opgaver såsom vedligeholdelse og redaktion af kommunens hjemmeside til borgerne, www.kk.dk. De redigerer alle de sociale medier, som reklamerer for alle forvaltningers tilbud til borgerne.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Pressearbejde
3,0

Intern kommunikation
2,0

Ekstern kommunikation + web og sociale medier
2,2

I alt 7,2 

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressearbejde, pressemeddelelser, service af journalisthenvendelser, kommunikation af BUU og BR-beslutninger, presseklip, medieovervågning
2

Intern kommunikation, kommunikationsbistand til forvaltningerne ifbm. projekter, programmer, kampagner og øvrige omlægninger. Herunder ’Fortæl din Skole’, folkeskoleindskrivning og redigering og udsendelse af Ugepakke til ledere
4

Web – koordinering, oprettelse og vedligeholdelse af BUF’s webplatforme. Herunder indhold til web og content til de sociale medier.
1

I alt: 7

(Tallene er fra 2016)