§ 8-tilladelse

Ændring af arealanvendelsen fra erhverv til bolig samt bygge- og anlægsarbejde på forurenede grunde kræver ofte en tilladelse (§ 8-tilladelse)

Tjekliste til § 8-ansøgning

Læs mere om § 8-tilladelse

Jordhåndteringsplan

På kortlagte arealer skal vi godkende en jordhåndteringsplan før vi kan anvise jorden. 

Se tjeklisten for en jordhåndteringsplan

Anmeld jordflytning

Al flytning af jord fra en grund skal anmeldes via Jordweb

Anmeld jordflytning i Jordweb

§ 19-tilladelse jord og affald

Lettere forurenet jord og nedknuste brokker fra et byggeprojekt kan genanvendes, men først skal der indhentes en tilladelse.

Udfyld § 19-ansøgning til genanvendelse af jord (webformular)

§ 19-ansøgning til genanvendelse af brokker

A- og B-boringer

Udledning af vand til kloak eller recipient

Hvis vand fra et byggeri skal oppumpes og udledes til kloak eller recipient, skal der indhentes en tilladelse

Midlertidig udledning af vand til kloak (webformular)

Udledning af vand til recipient 

Grundvandssænkning, dræning af grundvand eller tørholdelse af udgravning kræver også en tilladelse. Læs mere om hvad ansøgningen skal indeholde.

Anmeld byggeaffald

Byggeaffald skal anmeldes inden bortskaffelse.

Anmeld byggeaffald på bygningsaffald.dk 

Anmeldelse kan også foretaget i Byg og Miljø

Afmeld olietank

Efter en olietank bliver fjernet eller afblændet skal den afmeldes

Afmeld olietank i Byg og Miljø