Vi kan ikke finde www.interbook.kk.dk

Interbook er lukket ned den 31. marts 2018. 

I foråret arbejdes på nyt system. Allerede godkendte folkeoplysende foreninger har modtaget mail omkring adgang. 

Se mere om det nye system her. 

 

Hvordan ser vi vores tildelte tider i overgangsperiode til nyt system

De tildelte tider i sæson 2017 - 2018 kan ses på denne side.

Kan vi klage over fordeling af tider i en ansøgningsrunde?

Nej, afgørelser om tildeling af lokaler er endelige og kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.

Afgørelsen er truffet i medfør af folkeoplysningslovens § 21 og afsnit 5.5 i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune.

 

Hvorfor har vi fået en anden tid end den vi har søgt i ansøgningsrunden?

Det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger. For at udnytte faciliteterne bedst muligt kan det være nødvendigt at ændre fordelingen i forhold til ønsker.

Kan vi bytte tider med andre foreninger?

Ja, I kan kontakte den forening, I gerne vil bytte tid med.

Hvis I bliver enige om at bytte tid, skal den forening, der afgiver tiden sende en mail til booking@kff.kk.dk hvor foreningen bekræfter at de afgiver tiden til den anden forening

Hvornår godkendes ansøgninger om resttider?

Ansøgninger om resttider godkendes løbende og behandles i den rækkefølge, de modtages i.

Hvad hvis vi har glemt at søge i ansøgningsrunden?

Så er I nødsaget til at søge resttider. Resttiderne frigives først, når alle ansøgninger er behandlet og der er givet tilsagn og afslag.

Det er foreningens eget ansvar at kende og overholde frister for ansøgning om lokaler.

 

Hvordan afmelder vi tider, vi ikke kan bruge?

Afmeld dem hurtigst muligt ved at skrive til booking@kff.kk.dk - så kan andre få glæde af tiden.

Hvordan fordeles lokalerne i en ansøgningsrunde?

Lokalerne fordeles efter Retningslinjerne for støtte til lokaleforeninger