Hvordan logger vi på Interbook?

Brugernavnet på Interbook er jeres femcifrede foreningsnummer. Hvis I ikke kender jeres foreningsnummer, kan I kontakte Lokaleudlån.

Hvis I har glemt kodeordet, kan I enten få det tilsendt ved at klikke på "Glemt kodeord?" lige under "Log på" i nederste venstre hjørne. Hvis I har glemt kodeordet og brugeren er blevet låst eller spærret, har I mulighed for at få tilsendt kodeordet ved at skrive en mail til booking@kff.kk.dk. Herefter vil Lokaleudlån sørge for at kodeordet sendes til foreningens kontaktmail. 

Hvis jeres bruger er spærret, kan Lokaleudlån låse op. Send en mail til booking@kff.kk.dk og oplyser jeres femcifrede foreningsnummer.

Hvis I ikke har et femcifret foreningsnummer kan det skyldes, at I ikke er oprettet som folkeoplysende forening i Københavns Kommune. Læs mere om, hvordan I bliver oprettet.

Hvordan ansøger vi i Interbook?

Interbook finder du vejledninger til ansøgning.

Klik på menuen 'Vejledninger og skemaer' i venstre side af skærmbilledet. 

Her findes både en minivejledning for erfarne ansøgere og en grundig vejledning for ansøgere, der ikke er helt så rutinerede. 

Hvordan ser vi vores forespørgsler i Interbook?

  1. Log på Interbook med jeres fem-cifrede foreningsnummer og kode
  2. tryk på menupunktet 'vis bookinger' i venstre side af skærmen
  3. vælg fanen 'forespørgsler'

Her ser I en oversigt over de forespørgsler, der er sendt.

Det er også her, I kan tjekke om en forespørgsel er gået igennem, hvis der opstår tvivl.

Kan vi klage over fordeling af tider i en ansøgningsrunde?

Nej, afgørelser om tildeling af lokaler er endelige og kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.

Afgørelsen er truffet i medfør af folkeoplysningslovens § 21 og afsnit 5.5 i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns Kommune.

 

Hvorfor har vi fået en anden tid end den vi har søgt i ansøgningsrunden?

Det er ikke muligt at imødekomme alle ansøgninger. For at udnytte faciliteterne bedst muligt kan det være nødvendigt at ændre fordelingen i forhold til ønsker.

Kan vi se hvem der har den tid, vi har søgt?

På Interbook under 'igangværende aktiviteter' kan I se, hvem der har hvilke tider.

Kan vi bytte tider med andre foreninger?

Ja, I kan kontakte den forening, I gerne vil bytte tid med.

Hvis I bliver enige om at bytte tid, skal den forening, der afgiver tiden sende en mail til booking@kff.kk.dk hvor foreningen bekræfter at de afgiver tiden til den anden forening

Hvordan ser vi vores tider i Interbook?

  1. Log på Interbook med jeres fem-cifrede foreningsnummer og kode
  2. tryk på menupunktet vis bookinger i venstre side af skærmen
  3. der kommer en oversigt frem med de tider, der er booket fra d.d.
  4. hvis I trykker på det lille [b] kommer jeres bookingbevis frem på skærmen - her kan I se lukkedage, enkelte aflysninger og andre afvigelser for den faste booking.

Hvornår godkendes ansøgninger om resttider?

Ansøgninger om resttider godkendes løbende og behandles i den rækkefølge, de modtages i.

Hvad hvis vi har glemt at søge i ansøgningsrunden?

Så er I nødsaget til at søge resttider. Resttiderne frigives først, når alle ansøgninger er behandlet og der er givet tilsagn og afslag.

Det er foreningens eget ansvar at kende og overholde frister for ansøgning om lokaler.

Husk at opdatere kontaktoplysninger på Interbook.

Hvordan afmelder vi tider, vi ikke kan bruge?

Afmeld dem hurtigst muligt ved at skrive til booking@kff.kk.dk - så kan andre få glæde af tiden.

Hvordan fordeles lokalerne i en ansøgningsrunde?

Lokalerne fordeles efter Retningslinjerne for støtte til lokaleforeninger