Anskaffelse af Fleet Management System

Offentliggjort:
03.06.2015, Kl
Frist:
22.06.2015, Kl
På denne side finder du information om udbud vedrørende anskaffelse af Fleet Management System – herunder installation af GPS-loggere

Spørgsmål om udbuddet

Alle henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til Ordregivers rådgiver:

Att.: Christian Lindemer
E-mail: kontakt@tohv.dk

Med emnet: "Spørgsmål - Anskaffelse af Fleet Management System, herunder installation af GPS-loggere til Københavns Kommune”.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på www.udbud.dk.

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Mandag den 22.06.2015 kl. 12:00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.