Ansøgning om tilladelse til udledning af spildevand til recipient

 

Hvilken adresse ønskes der udledt fra?

 

Ansøgers oplysninger:

 

Ejerforhold

 

Bygherre

 

Grundejer

 

Permanent eller midlertidig udledning?

Permanent/midlertidig udledning?
Startdato for udledning
Slutdato for udledning (ved midlertidig udledning)

 

Udledningspunkt i UTM Euref 89 koordinater

Jordforurening

Er grunden der ønskes udledt fra jordforurenet?
Vedhæftet ønskes, hvis muligt:
• Simpelt kort over matriklen/projektet med udledningspunkt indtegnet • Vandanalyser (Der bør inden indsendelse af ansøgning analyseres for Tungmetaller, Aromatiske kulbrinter, PAH´er og Chl. opløsningsmidler –komplet liste kan erhverves ved at sende forespørgsel til vand@tmf.kk.dk)
Filer skal være mindre end 10 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict psd txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml
CAPTCHA
Dette spørgsmål er for at teste, at du er et menneske og ikke en spam-robot.