Hvordan søger jeg?

Du kan enten benytte dig af en digital selvbetjeningsløsning eller blot udfylde og printe blanketten - og sende den med posten. Du er også velkommen til at henvende dig til Handicapcenter København og få udleveret skemaet.

For at kunne behandle din ansøgning, har sagsbehandlerne i Borgercenter Handicap yderligere brug for en accept fra din arbejdsgiver. Du finder blanketten i linket herunder, som du kan printe ud og udfylde sammen med din arbejdsgiver. Du er også velkommen til at hente blanketten på centret. 
Download blanketten accept fra din arbejdsgiver

Ansøgningsskema og accept fra din arbejdsgiver med relevante oplysninger og dokumentation sendes til: 

Borgercenter Handicap
Mrk. Tabt Arbejdsfortjeneste  
Thoravej 29
2400 København NV

Vær opmærksom på, at du skal have Adobe Acrobat Reader på din computer for at kunne læse den digitale blanket.

Når du udfylder ansøgningen, er det vigtigt, at du giver tilladelse til, at Handicapcentret indhenter relevant information, fx fra din barns læge, daginstitution eller skole. På den måde kan vi behandle din ansøgning fyldestgørende. I ansøgningsskemaet er der et felt, hvor du kan give tilladelse ved at sætte et kryds. 

 

Sådan forløber en sag

 1. Når Borgercenter Handicap har modtaget din ansøgning, får du et kvitteringsbrev. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse på borger.dk eller e-Boks.dk, medmindre du er blevet fritaget for Digital Post fra det offentlige.
   
 2. Afhængig af ansøgningens karakter kan du blive indkaldt til en personlig samtale med en sagsbehandler fra handicapcentret. Dette vil som oftest være tilfældet for familier, der søger for første gang.
   
 3. Hvis vi mangler oplysninger til behandling af din ansøgning, eller vurderer, at du har behov for råd og vejledning i forbindelse med din ansøgning, vil du blive kontaktet telefonisk af en sagsbehandler.
   
 4. For at kunne beregne den indtægt, du ”taber”, har vi brug for dokumentation for behovet for tabt arbejdsfortjeneste. Vi har også brug for lønsedler, der dokumenterer din normale lønindtægt for en periode af 3 måneder. 
   
 5. Vi sender et brev til dig, når vi har afgjort din ansøgning. Vær opmærksom på, at vi sender alle breve til din digitale postkasse, med mindre du er blevet fritaget for Digital Post.  
   
 6. Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste sker som en månedlig ydelse til din NemKonto. 

 

Opfølgningssamtale

Alle sager om hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste følges op minimum én gang om året. Det gør vi for at sikre, at hjælpen  svarer til jeres behov, og at den anvendes til det formål, hjælpen er givet til. 

Vi skriver et brev til dig, når vi igangsætter opfølgningen af din sag. Du vil herefter blive indkaldt til en samtale i Borgercenter Handicap eller kontaktet telefonisk af en sagsbehandler. Du skal være opmærksom på, at vi indhenter oplysninger fra SKAT.

For at kunne danne et grundlag for en bevilling det kommende år har vi brug for:

 • En arbejdsgivererklæring om fortsat reduceret arbejdstid
 • Din vurdering af behovet for hjælp det kommende år
 • Lønsedler for den periode du har modtaget hjælp (ved delvis tabt arbejdsfortjeneste) 

Efter opfølgningssamtalen vil du modtage en afgørelse om det kommende års beregning af kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

 

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Som udgangspunkt svarer den tabte arbejdsfortjeneste til det indtægtstab, du har haft ved helt eller delvist at opgive arbejdet for at kunne passe dit barn. Kompensationen kan ydes i op til 37 timer om ugen.

Hvis du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste i 2010, vil hjælpen blive beregnet ud fra din faktiske lønindtægt. Hvis du søger for første gang i 2015, vil du dog højst kunne blive kompenseret for 28.870 kr. om måneden (2015 takster).

 

Hvornår får jeg svar?

Behandlingsfristen for ansøgninger om dækning af tabt arbejdsfortjeneste er 8 uger.
Før en afgørelse træffes, indhentes bl.a. lægelige oplysninger samt andre oplysninger fra f.eks. arbejdsgiver. 

Lov om social service, § 42

Hvis dine forhold ændrer sig

Vær opmærksom på, at du skal oplyse kommunen om det, hvis der sker ændringer i dine ansættelsesforhold, eller hvis du modtager feriedagpenge eller andre ydelser for de timer, du modtager tabt arbejdsfortjeneste.

 

 

 

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal sende din klage til den afdeling i Borgercenter Handicap, der har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, kan du rette henvendelse til kommunens Borgerrådgiver.