Hvordan søger man?

Ansøgningen skal sendes på mail til projektleder Niels Hansen f36i@tmf.kk.dk senest d. 8. november 2016 kl 12:00. Skriv "Madmarked i emnefeltet"

OBS

Vær obmærksom på, at mailens størrelse ikke må overstige 10 megabyte. Hvis det ikke er muligt og skal du sende ansøgningen i flere mail. For at undgå misforståelser, skal du tydeligt navngive de enkelte filer samt angive nummeret på mailen plus det samlede antal mail i hver enkelt mail.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ansøgningen eller processen skal du kontakte projektleder Niels Hansen på f36i@tmf.kk.dk. Spørgsmål skal være afsendt senest fire dage inden ansøgningsperiodens udløb.  

Har du spørgsmål af mere lokal karakter skal du kontakte den lokale kontaktperson. Oplysningerne finder du i oplægget Madmarked København - Steder og potentialer.

Informationsmøde

Den 10. oktober kl. 16:30 blev der afholdt et arrangement, hvor tankerne bag madmarkederne blev præsenteret sammen med faglige input til, hvordan gode madmarkeder opbygges. Du kan finde referatet og oplægget her på siden.