Pension

Voksenenheden i Handicapcenter København behandler også sager om pension og førtidspension. Dele af pensionsområdet er dog overgået fra kommunens Socialforvaltning til Center for Pension i  Økonomiforvaltningen. Henvendelser om: 

  • Indtægtsændring
  • Samlivsændring
  • Varmetillæg
  • Udlandsophold 

skal derfor rettes til:

Københavns Kommune
Center for Pension
Postboks 830
2100 København Ø
Mail: foertidspension@okf.kk.dk
Telefon: 33 66 33 66

Hvis du er er tvivl om, kan du altid  ringe til Københavns Kommune på 33 66 33 66.

 

 

 

Levering af post til døren

Voksenenheden i Handicapcenter København behandler ansøgninger om post direkte til døren for alle borgere i Københavns Kommune, der ikke får folkepension. Kun borgere med funktionsnedsættelse eller bevægelseshæmning kan søge om at få leveret post til fordøren i etageejendomme. 

For at kunne få dispensation fra reglerne for levering af post, skal Post Danmark have en indstilling fra handicapcentret. Borgerere, der har brug for at søge om dispensation skal derfor kontakte Voksenenheden.

Borgere der modtager folkepension, skal søge om levering af post til døren hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.