DGI's pulje Foreningsliv for alle

Hvis jeres forening er medlem af paraplyorganisationen DGI, er der mulighed for at ansøge om økonomisk støtte til børn, der ikke er i stand til at betale for fx. kontingent (2/3 af beløbet for et års kontingent dækkes), udstyr til aktiviteten eller et gebyr for deltagelse i et stævne.

Ansøg via DGIs hjemmeside.

Fritidspuljen til flygtningebørn og -familier

Fritidspuljen giver støtte til:

  • børn i alderen 0-18 år fra flygtningefamilier, hvor den ene eller begge forældre modtager integrationsydelse
  • uledsagede flygtningebørn
  • unge flygtninge mellem 18 og 30 år, som er på integrationsydelse

Fritidspuljen i Dansk Flygtningehjælp støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter med et beløb på op til 1.200 kr. pr år. Fritidspuljen yder også støtte til fritidsudstyr på et beløb op til 500 kr. Fritidsaktiviteterne kan være alt inden for idræt og kultur som fodbold, spejder, drama og musik. Musikundervisning er væsentligt dyrere end andre fritidsaktiviteter, og Fritidspuljen udsteder derfor et begrænset antal pladser til musikundervisning med et forhøjet beløb på op til 6.000 kr inklusiv instrumentleje. 

Ansøg via Fritidspuljens hjemmeside.

Socialforvaltningen i Københavns Kommune

Hvis familien har en sagsbehandler, så tag direkte kontakt til ham/hende. Måske har de penge afsat specifikt til børns fritidsaktiviteter.

Hvis familien ikke har en sagsbehandler, kan du kontakte den børnefamilieenhed, der er nærmest barnets bopæl.