Søger du tilskud til medicin?

Hvis du søger tilskud til medicin skal du også indsende følgende dokumenter:

·         Sygeforsikring Danmark - Oplysning om evt. medlemskab samt hvilken gruppe.

·         Dokumentation for al den medicin du tager samt doseringen i form af enten: kopi af elektronisk receptoversigt ( kan fås på apoteket ) eller kopi af papir recept eller kopi af ordinationsliste

·         CTR-saldo - Indsend dokumentation for din CTR-saldo. Den kan du få udleveret på apoteket.

·         VIGTIGT: Du skal være opmærksom på, at håndskrevne recepter skal kunne læses og at ekspeditionslister eller kvitteringer fra apoteket ikke kan bruges som dokumentation.

Du kan også finde dine personlige oplysninger på Sundhed.dk

Søger du tilskud til briller?

Hvis du søger tilskud til briller skal du også indsende følgende dokumenter:

·         Sygeforsikring Danmark - Oplysning om evt. medlemskab samt hvilken gruppe

·         Brilletilbud fra din optiker. Din optiker udfylder en brilleansøgning som skal vedhæftes denne ansøgning.

Søger du tilskud til kiropraktor, fysioterapi,psykolog, fodterapi eller anden behandling ?

Hvis du søger tilskud til kiropraktor / fysioterapi / psykolog / fodterapi eller anden behandling skal du også indsende følgende dokumenter:

·         Sygeforsikring Danmark - Oplysning om evt. medlemskab samt hvilken gruppe

·         Henvisning fra læge med begrundelse for behandlingsbehov hos behandler.

·         Udspecificeret behandlingsoverslag fra kiropraktor / fysioterapeut / fodbehandler eller anden behandler, hvoraf behandlingsinterval, antal behandlinger samt typen af behandlinger med specificeret pris (herunder offentlig sygesikringsandel) fremgår.

Søger du tilskud til tandbehandling?

Hvis du søger tilskud til tandbehandling skal du også indsende følgende dokumenter:

·         Sygeforsikring Danmark - Oplysning om evt. medlemskab samt hvilken gruppe

·         Behandlingsoverslag/regning fra tandlægen

·         Hvis du har betalt egenbetaling på 600 kr. i dette kalenderår, bedes du vedhæfte dokumentation for dette. (Gælder kun for personer der modtager en af følgende ydelser: kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, supplerende brøkpension § 27a, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse og ledighedsydelse).

Søger du hjælp til udgifter i forbindelse med samvær?

Søger du til samvær skal du også indsende følgende dokumentation:

·        

Dokumentation vedr. samværets omfang - Kopi af gældende samværsresolution eller skriftlig samværsaftale indgået mellem forældrene, eller samtykke til at kontakte bopælsforælderen, hvis ikke du har skriftlig dokumentation for samværets omfang.

·        

Du skal kunne præcisere udgifter til eventuelt transport. Det vil sige oplysninger om transportens form samt dokumentation for pris på barn og eventuel voksen, hvis barnet skal følges.

·        

Du skal kunne præcisere eventuelle udgifter til aktiviteter. Det kan f.eks. være oplysninger vedr. en biograftur. Hvilken biograf, dato og tidspunkt, pris for voksen/barn.

Søger du hjælp til udgifter ved flytning?

Søger du til flytning skal du også indsende følgende dokumentation: 

·        

Flytning -  to skriftlige tilbud på flytteomkostninger. Det er vigtigt, at flyttefirmaet har set, hvad der skal flyttes, så tilbuddet ikke er baseret på en ca. pris, men den korrekte pris for hele flytningen.

·        

Kopi af huslejebetaling eller lejekontrakt til ny lejlighed.  

Søger du hjælp til udgifter til depositum/indskud?

Søger du hjælp udgifter til depositum/Indskud skal du også indsende følgende dokumentation

(OBS: hvis din bolig er bygget efter april 1964 og er almennyttig bolig, skal du søge tilskud hos Borgerservice med mindre der er tale om en ungdomsbolig eller ældrebolig. Du kan se oplysninger om din bolig på bbr.dk)

·        

Kopi af huslejebetaling fra din gamle lejlighed.

·        

Kopi af lejekontrakt til ny lejlighed (Det er vigtigt at lejekontrakten ikke er underskrevet af dig, men gerne af udlejer. Hvis det er en privat udlejer skal lejekontrakten være underskrevet af udlejer).

·        

Dokumentation for eventuelt afslag på beboerindskud - hvis du har søgt om beboerindskudslån i en anden kommune end København.

Søger du hjælp pga. tyveri?

Hvis du søger du om hjælp på grund af tyveri, skal du også indsende politianmeldelse. 

Søger du dækning af ydelser ved forsørgelse af barn?

·         Dokumentation for barnets Indkomst / formue (lønsedler, udbetaling af dagpenge, udbetaling af arv, erstatning mv.)

·         Afgørelse på at du er tillagt forældremyndigheden over barnet.