Infrastrukturen er afgørende for væksten

Beboere, pendlere og varer skal uhindret kunne komme omkring, og det skal være uproblematisk at komme til hovedstaden fra udlandet. OECD anbefaler trængselsafgifter i København, en højhastighedsforbindelse via Femern Bælt, samt lavere broafgift på Øresund.

Læs mere om Infrastruktur og trængsel her.

OECD anbefaler en tostrenget boligpolitik

Staten bør ændre lovgivningen, så der bygges flere boliger i København, som folk kan betale. Desuden skal de utidssvarende boliger renoveres. Endelig kan man øge befolkningstætheden.

Læs mere om Bolig her.

Hovedstaden skal tiltrække globale kompetencer

Hovedstadsområdet er for dårlig til at tiltrække udenlandske forskere og højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft i sammenligning med for eksempel Stockholm eller Amsterdam.

Læs mere om Udenlandsk arbejdskraft her.

Indvandrernes kompetencer skal udnyttes bedre

Regionens og kommunernes integrationsarbejde skal blive bedre, hvis udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges. Indvandreres kompetencer skal styrkes og der skal sættes aktivt ind for at skabe job til indvandrere.

Læs mere om Integration her.

OECD anbefaler hovedstadsstrategi

Hovedstadsområdet spiller en afgørende rolle for hele Danmarks økonomi – i endnu højere grad end i andre lande. OECD efterlyser en samlet strategi for hovedstadens konkurrenceevne, så vi sikrer fortsat vækst i Danmark.

Læs mere om Vækst og velstand her.

Vækst forudsætter kvalificeret og veluddannet arbejdskraft

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en af hovedstadens største udfordringer. Hvis udbuddet af kvalificeret arbejdskraft skal øges, skal flere tage en videregående uddannelse og komme hurtigere igennem uddannelsessystemet.

Læs mere om Uddannelse her.

Gennemsnitskarakter til forskning og udvikling

Innovation er afgørende for hovedstadsområdets konkurrenceevne. Det er derfor et problem, at hovedstaden kun klarer sig gennemsnitligt indenfor forskning og udvikling. OECD efterlyser stærkere direkte samarbejde mellem universiteter og virksomheder, og mere indtjening på forskning.

Læs mere om Innovation her.

Hovedstadsstrategi og handlekraft

Den politiske handlekraft skal styrkes, hvis konkurrenceevnen skal forbedres. En fælles hovedstadsstrategi kan kun gennemføres, hvis parterne bliver bedre til at samarbejde om fælles mål. OECD anbefaler desuden, at Københavns Kommunes styreform ændres.

Læs mere om Politisk handlekraft her.

Gevinster over sundet

Der er et stort uudnyttet potentiale i Øresundsregionen, derfor bør taksterne på Øresundsbroen nedsættes og Øresundsregionen indtænkes strategisk.

Læs mere om Øresundssamarbejdet her.