Mødedato
31-01-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Valg af tovholdere til arbejdsgrupperne Miljø og Klima samt Fysisk Planlægning, Erhverv og Trafik (2019-0016792)
4 Offentlig høring: Miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelse for OTC Syd på Prøvestenen (2019-0013300)
5 Offentlig høring: Forslag til Spildevandsplan 2018 (2019-0016812)
6 Offentlig høring: Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer (2019-0017901)
7 Dialog om ændring af tidsbegrænsede parkeringszoner (2019-0017004)
8 Input til arbejdet med ny biblioteksplan (2019-0017841)
9 Svar på spørgsmål om københavnerinddragelse (2019-0006943)
10 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Fastholdelse af eksisterende frivillige grønne projekter (2019-0016942)
11 Svar på overborgmesterbrev: Foreningen Nordens 100 års fødselsdag (2019-0016926)
12 Status på lokaludvalgets puljemidler
13 Puljeansøgning: Klima, bæredygtighed og dokumentarfilm på Amager Øst (2019-0001186)
14 Puljeansøgning: Tirsdagsbarok 2019 (2019-0000363)
15 Puljeansøgning: 60Seconds Kortfilmfestival 2019 om HUMAN versus Nature (2019-0000740)
16 Puljeansøgning: Morgenmadskoncerten 2019 (2019-0000472)
17 Puljeansøgning: Åbning af Naturlegepladsen 2019 (2018-0332106)
18 Puljeansøgning: Korworkshop og koncert for skolebørn på Amager (2019-0001106)
19 Puljeansøgning: Copenhagen International Dance Festival - Location Amager (2019-0000921)
20 Puljeansøgning: Café, Bar og Billet i ZeBU Foyer (2019-0001165)
21 Puljeansøgning: Byg en fantastisk fortælling (2018-0332117)
22 Puljeansøgning: Studio Cité (2019-0001195)
23 Afsættelse af puljemidler: Sundhedsmarkedsdag (2019-0016507)
24 Status: Temagrupper, Ad hoc grupper og projektgrupper under Amager Øst Lokaludvalg (2019-0015641)
25 Statusorientering
26 Formandens meddelelser
27 Punkter til kommende lokaludvalgsmøder
28 Eventuelt