Mødedato
31-01-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Valg af tovholdere til arbejdsgrupperne Miljø og Klima samt Fysisk Planlægning, Erhverv og Trafik (2019-0016792)

4

Offentlig høring: Miljøkonsekvensrapport og miljøgodkendelse for OTC Syd på Prøvestenen (2019-0013300)

5

Offentlig høring: Forslag til Spildevandsplan 2018 (2019-0016812)

6

Offentlig høring: Revision af forskrift for udendørs musikarrangementer (2019-0017901)

7

Dialog om ændring af tidsbegrænsede parkeringszoner (2019-0017004)

8

Input til arbejdet med ny biblioteksplan (2019-0017841)

9

Svar på spørgsmål om københavnerinddragelse (2019-0006943)

10

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Fastholdelse af eksisterende frivillige grønne projekter (2019-0016942)

11

Svar på overborgmesterbrev: Foreningen Nordens 100 års fødselsdag (2019-0016926)

12

Status på lokaludvalgets puljemidler

13

Puljeansøgning: Klima, bæredygtighed og dokumentarfilm på Amager Øst (2019-0001186)

14

Puljeansøgning: Tirsdagsbarok 2019 (2019-0000363)

15

Puljeansøgning: 60Seconds Kortfilmfestival 2019 om HUMAN versus Nature (2019-0000740)

16

Puljeansøgning: Morgenmadskoncerten 2019 (2019-0000472)

17

Puljeansøgning: Åbning af Naturlegepladsen 2019 (2018-0332106)

18

Puljeansøgning: Korworkshop og koncert for skolebørn på Amager (2019-0001106)

19

Puljeansøgning: Copenhagen International Dance Festival - Location Amager (2019-0000921)

20

Puljeansøgning: Café, Bar og Billet i ZeBU Foyer (2019-0001165)

21

Puljeansøgning: Byg en fantastisk fortælling (2018-0332117)

22

Puljeansøgning: Studio Cité (2019-0001195)

23

Afsættelse af puljemidler: Sundhedsmarkedsdag (2019-0016507)

24

Status: Temagrupper, Ad hoc grupper og projektgrupper under Amager Øst Lokaludvalg (2019-0015641)

25

Statusorientering

26

Formandens meddelelser

27

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

28

Eventuelt