4. Supplerende høring af revideret forslag til lokalplan for Amager Strandpark (2019-0153292)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 

at Lokaludvalget godkender PET-arbejdsgruppens udkast til høringssvar til supplerende høring af revideret forslag til lokalplan for Amager Strandpark.

Problemstilling

Kommunen har besluttet at høre Amager Øst Lokaludvalg og Parkbrugerrådet om forslaget til ændring forud for endelig vedtagelse af det reviderede lokalplanforslag.

I den supplerende høring af revideret forslag til lokalplan for Amager Strand foreslås det, at afgrænsningen på byggefeltet mod nord, (ved Naturcenter Amager Strand) udvides med ca. 15,5 m2, som vist på det vedlagte kortbilag, tegning 4c. Den foreslåede udvidelse af byggefeltet er i overensstemmelse med både fredningen og udviklingsplanen for Amager Strandpark. Der foreslås ikke ændringer eller udvidelser af mulighederne for bebyggelsens omfang i området.

Formålet med ændringsforslaget er at muliggøre, at nybyggeri i byggefeltet kan placeres nord for den eksisterende bebyggelse.

Der er frist for høringssvar fredag d. 31. januar 2020.

Løsning

PET-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar i sagen, og kan tilslutte sig udvidelsen af byggefeltet på ialt 15,5 m2.

Økonomi

Høringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet fremsender det godkendte høringssvar til forvaltningen senest den 31. januar 2020.

Beslutning

Det bilagte udkast til høringssvar blev godkendt uden afstemning.