Mødedato
30-01-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Præsentation af projekt om luftforurening og byplanlægning v. Copenhagen Solution Lab (2020-0015743)

4

Supplerende høring af revideret forslag til lokalplan for Amager Strandpark (2019-0153292)

5

Henvendelse til ØKF vedr. udvidelse af butikscenter på Kastrupvej (2019-0349006)

6

Opsamling på evaluering af faste arbejdsgrupper (2019-0267491)

7

Vedtagelse af retningslinjer for samarbejdsaftaler (2020-0015704)

8

Samarbejdsaftale med Kultur S (2020-0015715)

9

Opbakning til visionsaftale for Ketsjersportens Hus (2020-0018480)

10

Borgerpanelundersøgelse: Nyt Bynet (2020-0018162)

11

Status på lokaludvalgets puljemidler

12

Puljeansøgning: Amager Revyen 2020 (2020-0001115)

13

Puljeansøgning: I Balance (2020-0001133)

14

Puljeansøgning: Stemmer fra Amager - fotoudstilling (2020-0001155)

15

Puljeansøgning: Udvidelse af Plastikposefrit Amager (2020-0001123)

16

Puljeansøgning: Børne og unge koncerter i BETA (2020-0000986)

17

Puljeansøgning: Sol på bagsiden (2020-0001141)

18

Puljeansøgning: World Safari - De forunderlige kystfortællinger (2020-0001103)

19

Puljeansøgning: En storby i bevægelse (2020-0001151)

20

Puljeansøgning: Korworkshop og koncert for skolebørn på Amager (2020-0001024)

21

Puljeansøgning: Morgenmadskoncerten 2020 (2020-0001126)

22

Intern høring: Skulptur til Amagerbrogade (behandles for lukkede døre) (2020-0012655)

23

Beslutning om afholdelse af Sundhedsmarkedsdag 2020 (2020-0015751)

24

Beslutning om navn til pulje for ansøgninger under 5000 kr. (2020-0015739)

25

Statusorientering

26

Formandens meddelelser

27

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

28

Eventuelt