Mødedato
29-08-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Valg af formand og næstformand (2019-0144003)

4

Præsentation af Wonderful Copenhagens turisme analyse 10X samt dialog om samarbejde (2019-0220890)

5

Høring: Plan for Københavns Biblioteker 2019 - 2023 (2019-0120104)

6

Høring: Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 (2019-0162620)

7

Høring: Skybrudsprojekter 2020 (2019-0029398)

8

Naboorientering: Ombygning og tilbygning til Holmbladsgade 70E (2019-0205273)

9

Forespørgsel: Anmodning om brug af Amager Øst Lokaludvalgs borgerpanel i forbindelse med Miljøpunkt Amagers Årsplan 2020-21

10

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Brev til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. udfordringer med parkering ved metrostationer (2019-0220968)

11

Fremsendelse af skriftligt svar: Vedr. etablering af vandposter i Amager Øst (2019-0128042)

12

Nedsættelse af ad hoc gruppe for erhvervspolitik for Amager Øst (2019-0220934)

13

Orientering: Udkast til Visionsplan for Nordøstamager (2019-0024743)

14

Orientering: Brev til politikerne i Borgerrepræsentationen vedr. besparelser på socialområdet (2019-0220481)

15

Status på lokaludvalgets puljemidler

16

Puljeansøgning: Juledag i Kvarterhuset (2019-0150939)

17

Puljeansøgning: Julebelysning 2019 (2019-0140563)

18

Puljeansøgning: Orienterings- og debatmøde om brændeovne og luftforurening (2019-0166849)

19

Puljeansøgning: Pakistansk kulturdag (2019-0196459)

20

Puljeansøgning: Det levende demokratispil 3-2-1 stem (2019-0175312)

21

Puljeansøgning: Les Masques de Neige (2019-0170770)

22

Puljeansøgning: Litteraturmøder på Amager (2019-0201701)

23

Puljeansøgning: Vantage Point (2019-0206569)

24

Statusorientering

25

Formandens meddelelser

26

Punkter til kommende lokaludvalgs møder

27

Eventuelt