Mødedato
29-08-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Valg af formand og næstformand (2019-0144003)
4 Præsentation af Wonderful Copenhagens turisme analyse 10X samt dialog om samarbejde (2019-0220890)
5 Høring: Plan for Københavns Biblioteker 2019 - 2023 (2019-0120104)
6 Høring: Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 (2019-0162620)
7 Høring: Skybrudsprojekter 2020 (2019-0029398)
8 Naboorientering: Ombygning og tilbygning til Holmbladsgade 70E (2019-0205273)
9 Forespørgsel: Anmodning om brug af Amager Øst Lokaludvalgs borgerpanel i forbindelse med Miljøpunkt Amagers Årsplan 2020-21
10 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Brev til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. udfordringer med parkering ved metrostationer (2019-0220968)
11 Fremsendelse af skriftligt svar: Vedr. etablering af vandposter i Amager Øst (2019-0128042)
12 Nedsættelse af ad hoc gruppe for erhvervspolitik for Amager Øst (2019-0220934)
13 Orientering: Udkast til Visionsplan for Nordøstamager (2019-0024743)
14 Orientering: Brev til politikerne i Borgerrepræsentationen vedr. besparelser på socialområdet (2019-0220481)
15 Status på lokaludvalgets puljemidler
16 Puljeansøgning: Juledag i Kvarterhuset (2019-0150939)
17 Puljeansøgning: Julebelysning 2019 (2019-0140563)
18 Puljeansøgning: Orienterings- og debatmøde om brændeovne og luftforurening (2019-0166849)
19 Puljeansøgning: Pakistansk kulturdag (2019-0196459)
20 Puljeansøgning: Det levende demokratispil 3-2-1 stem (2019-0175312)
21 Puljeansøgning: Les Masques de Neige (2019-0170770)
22 Puljeansøgning: Litteraturmøder på Amager (2019-0201701)
23 Puljeansøgning: Vantage Point (2019-0206569)
24 Statusorientering
25 Formandens meddelelser
26 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
27 Eventuelt