Mødedato
28-05-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Høring: Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er (2020-0113494)

3

Høring: Ændring i skoledistrikter i skoleåret 2021/2022 (2020-0113317)

4

Intern høring: Aflysning af Byplan 86 (2020-0117428)

5

Forslag om henvendelse til Kultur- og Fritidsborgmesteren vedr. opsigelser af private aktører (2020-0117096)

6

Status på lokaludvalgets puljemidler

7

Puljeansøgning: A Day of Movement (2020-0063285)

8

Puljeansøgning: Matrikel 16D - fra asfalteret plads til bynaturrum for lokal bæredygtighed (2020-0064289)

9

Puljeansøgning: Wa(l)king Copenhagen (2020-0103947)

10

Puljeansøgning: Copenhagen Watersports Festival (2020-0103952)

11

Puljeansøgning: Klassikerklubben på Amager (2020-0100810)

12

Puljeansøgning: Vild med Vand (2020-0085491)

13

Puljeansøgning: Juledag i Kvarterhuset (2020-0085716)

14

Puljeansøgning: Familien Ama’r (2020-0085589)

15

Puljeansøgning: Sommer på Stranden (2020-0092375)

16

Puljeansøgning: International Klovneshow (2020-0063175)

17

Forslag om redaktionel ændring i beskrivelse af lokaludvalgets puljer (2020-0108628)

18

Statusorientering

19

Formandens meddelelser

20

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

21

Eventuelt