3. Offentlig høring: Forslag til Hospitalsplan 2025 (2019-0032677)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender det bilagte udkast til høringssvar.

Problemstilling

Region Hovedstaden har sendt en ny plan for hospitalerne i offentlig høring med frist den 11. marts 2019. Planen skal række frem til 2025.

Der bliver flere borgere i Region Hovedstaden – i 2025 forventes der at være knap 2 millioner borgere. Samtidig er Region H ved at bygge nye hospitaler, som skal tages i brug i de kommende år, og de vil give nye, moderne rammer for patienter og pårørende.

For Amagers vedkommende er det besluttet at bibeholde akutklinikken og de medicinske senge på Amager Hospital.

Udkast til hospitalsplan 2025 kan læses på https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/aktuelle-hoeringer/Documents/Hospitalsplan2025-dec-2018-hoering.pdf

Løsning

SOSU arbejdsgruppen har drøftet høringen og har udarbejdet det bilagte udkast til høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt høringssvaret godkendes, sendes det til Region Hovedstaden inden den 11. marts.

 

Beslutning

Der blev stillet ændringsforslag om at udelade linje 31-33 af høringssvaret. Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet ændringsforslag om på linje 26 at tilføje sætningen: "Vi vil dog endnu en gang understrege, at der er behov for bedre transport fra Amager til Hvidovre". Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet ændringsforslag på linje 7 at tilføje sætningen: "Vi ser gerne, at akutklinikken på Amager Hospital igen holder døgnåbent." Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Herefter blev høringssvaret vedtaget i sin helhed, med ovenstående ændringer, uden afstemning.