Mødedato
28-02-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Offentlig høring: Forslag til Hospitalsplan 2025 (2019-0032677)
4 Offentlig høring: Ældrepolitik 2019-22 (2019-0026000)
5 Offentlig høring: Forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (2019-0039276)
6 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Prioriteringer til overførselssag 2018/2019 (2019-0039263)
7 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Svar til Beredskabsstyrelsen vedr. sikkerhed på Benzinøen (2018-0299239)
8 Status på lokaludvalgets puljemidler
9 Puljeansøgning: Cirkus På Skemaet (2019-0026693)
10 Puljeansøgning: Dansens Dag (2019-0027612)
11 Puljeansøgning: Sundbymøbler (2019-0026821)
12 Puljeansøgning: Grønne Generationsmøder (2019-0027584)
13 Puljeansøgning: Stjerneparade 2019 (2019-0026796)
14 Puljeansøgning: 3-2-1 STEM (2019-0027596)
15 Puljeansøgning: Påske-labyrinten (2019-0027656)
16 Puljeansøgning: Jazz i Haven (2019-0026765)
17 Puljeansøgning: Klimadebatmøde (2019-0027643)
18 Puljeansøgning: Genklange (2019-0027621)
19 Puljeansøgning: Ud med sproget nu kører toget (2019-0026844)
20 Puljeansøgning: De Kongelige Statuer (2019-0026735)
21 Afsættelse af puljemidler: Møderække om arkitektur, byrum og kultur (2019-0039396)
22 Afsættelse af puljemidler: Visionsplan for Nordøstamager (2019-0024743)
23 Afsættelse af puljemidler: Ved Amagerbanen Nord (2019-0039264)
24 Afsættelse af puljemidler: Demokrati- og Klimafestival, tidligere Red Amager (ekstra bevilling) (2018-0270263)
25 Afsættelse af puljemidler: Borgerinddragelse vedr. ny biblioteksplan (2018-0326090)
26 Status: Temagrupper, Ad hoc grupper og projektgrupper under Amager Øst Lokaludvalg (2019-0015641)
27 Statusorientering
28 Formandens meddelelser
29 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
30 Eventuelt