Mødedato
28-02-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Offentlig høring: Forslag til Hospitalsplan 2025 (2019-0032677)

4

Offentlig høring: Ældrepolitik 2019-22 (2019-0026000)

5

Offentlig høring: Forslag til forebyggelse af affald ved minimering af engangsplast fra arrangementer (2019-0039276)

6

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Prioriteringer til overførselssag 2018/2019 (2019-0039263)

7

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Svar til Beredskabsstyrelsen vedr. sikkerhed på Benzinøen (2018-0299239)

8

Status på lokaludvalgets puljemidler

9

Puljeansøgning: Cirkus På Skemaet (2019-0026693)

10

Puljeansøgning: Dansens Dag (2019-0027612)

11

Puljeansøgning: Sundbymøbler (2019-0026821)

12

Puljeansøgning: Grønne Generationsmøder (2019-0027584)

13

Puljeansøgning: Stjerneparade 2019 (2019-0026796)

14

Puljeansøgning: 3-2-1 STEM (2019-0027596)

15

Puljeansøgning: Påske-labyrinten (2019-0027656)

16

Puljeansøgning: Jazz i Haven (2019-0026765)

17

Puljeansøgning: Klimadebatmøde (2019-0027643)

18

Puljeansøgning: Genklange (2019-0027621)

19

Puljeansøgning: Ud med sproget nu kører toget (2019-0026844)

20

Puljeansøgning: De Kongelige Statuer (2019-0026735)

21

Afsættelse af puljemidler: Møderække om arkitektur, byrum og kultur (2019-0039396)

22

Afsættelse af puljemidler: Visionsplan for Nordøstamager (2019-0024743)

23

Afsættelse af puljemidler: Ved Amagerbanen Nord (2019-0039264)

24

Afsættelse af puljemidler: Demokrati- og Klimafestival, tidligere Red Amager (ekstra bevilling) (2018-0270263)

25

Afsættelse af puljemidler: Borgerinddragelse vedr. ny biblioteksplan (2018-0326090)

26

Status: Temagrupper, Ad hoc grupper og projektgrupper under Amager Øst Lokaludvalg (2019-0015641)

27

Statusorientering

28

Formandens meddelelser

29

Punkter til kommende lokaludvalgs møder

30

Eventuelt