Mødedato
27-02-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Vedtagelse af prioriteringer til overførselssag 2019/20 (2020-0035695)

4

Orientering: Proces for suppleringsvalg 2020 (2020-0035745)

5

Orientering: Tilpasning af lokaludvalg (2020-0047475)

6

Drøftelse: Afrapportering fra ad hoc gruppen for demokrati (2018-0323195)

7

Borgerpanelundersøgelse: Nyt Bynet - godkendelse af spørgsmål (2020-0018162)

8

Vedtagelse af retningslinjer for samarbejdsaftaler (2020-0015704)

9

Samarbejdsaftale med Kultur S (2020-0015715)

10

Status på lokaludvalgets puljemidler

11

Puljeansøgning: Tirsdagsbarok 2020 (2020-0007305)

12

Puljeansøgning: Grobund for Nye Fællesskaber (2020-0022275)

13

Puljeansøgning: Midsummer Viking Challenge (2020-0024298)

14

Puljeansøgning: Puppet Jr. (2020-0025579)

15

Puljeansøgning: Amar:litt forårsprogram 2020 (2020-0022363)

16

Puljeansøgning: Besat og befriet i Holmbladsgadekvarteret, Sundbyøster og sydligere på Amager Ø. (2020-0025634)

17

Afsættelse af midler: Sundhedsmarkedsdag 2020 (2020-0015751)

18

Udpegning af suppleant til parkbrugerrådet for Amager Strandpark (2020-0048327)

19

Statusorientering

20

Formandens meddelelser

21

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

22

Eventuelt