Mødedato
25-10-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Høring: Kommuneplanstrategi 2018 (2018-0270887)

4

Høring: Naboorientering om fældning af bevaringsværdigt træ ved Amagerbanen 37 (2018-0270943)

5

Udpegning af repræsentanter til kvartalsmøder om lokalt miljøarbejde (2018-0270616)

6

Orientering: Manglende orientering om dispensation fra Lokalplan 449 til fældning af bevaringsværdige træer (2018-0258100)

7

Henvendelse vedr. brug af borgerpanel til undersøgelse i Socialforvaltningen (2018-0271253)

8

Status på lokaludvalgets puljemidler

9

Puljeansøgning: Morgenmadskoncerten efterår 2018 (2018-0261059)

10

Puljeansøgning: Kropsbilleder og vintagetøj (2018-0261101)

11

Puljeansøgning: Plasticposefri Amager (2018-0261139)

12

Puljeansøgning: Pavilloner til udlån (2018-0261113)

13

Puljeansøgning: Jazz til Fest med Kira Martini (2018-0261077)

14

Puljeansøgning: Dansk hiphop koncert med SUPA + gæster (2018-0261132)

15

Puljeansøgning: Evalueringsfest i Kofoed 65+ (2018-0261087)

16

Puljeansøgning: Kære dagbog (2018-0261123)

17

Afsættelse af midler til afholdelse af borgermøde ifbm. lokalplanforslag for Amager Strandpark (2018-0270795)

18

Statusorientering

19

Formandens meddelelser

20

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

21

Eventuelt