Mødedato
25-10-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Høring: Kommuneplanstrategi 2018 (2018-0270887)
4 Høring: Naboorientering om fældning af bevaringsværdigt træ ved Amagerbanen 37 (2018-0270943)
5 Udpegning af repræsentanter til kvartalsmøder om lokalt miljøarbejde (2018-0270616)
6 Orientering: Manglende orientering om dispensation fra Lokalplan 449 til fældning af bevaringsværdige træer (2018-0258100)
7 Henvendelse vedr. brug af borgerpanel til undersøgelse i Socialforvaltningen (2018-0271253)
8 Status på lokaludvalgets puljemidler
9 Puljeansøgning: Morgenmadskoncerten efterår 2018 (2018-0261059)
10 Puljeansøgning: Kropsbilleder og vintagetøj (2018-0261101)
11 Puljeansøgning: Plasticposefri Amager (2018-0261139)
12 Puljeansøgning: Pavilloner til udlån (2018-0261113)
13 Puljeansøgning: Jazz til Fest med Kira Martini (2018-0261077)
14 Puljeansøgning: Dansk hiphop koncert med SUPA + gæster (2018-0261132)
15 Puljeansøgning: Evalueringsfest i Kofoed 65+ (2018-0261087)
16 Puljeansøgning: Kære dagbog (2018-0261123)
17 Afsættelse af midler til afholdelse af borgermøde ifbm. lokalplanforslag for Amager Strandpark (2018-0270795)
18 Statusorientering
19 Formandens meddelelser
20 Punkter til kommende lokaludvalgsmøder
21 Eventuelt