Mødedato
25-06-2020 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Orientering: Miljøpunkt Amagers årsberetning og regnskab 2019 (2020-0071886)

4

Drøftelse og stillingtagen til fredning af Amagerbanen (2020-0140032)

5

Beslutning: Fremsendelse af ønsker til Københavns Kommunes budget 2021 (2020-0137524)

6

Borgerpanelundersøgelse: Corona og befolkningens brug af bynaturen (2020-0137163)

7

Beslutning: Input til mulige placeringer af Nærgenbrugsstationer i Amager Øst (2020-0137522)

8

Beslutning: Social bydelsplan (2020-0113584)

9

Beslutning: Godkendelse af mødeplan 2021 (2020-0139142)

10

Orientering: Regnskab for lokaludvalgets puljemidler 2019 (2020-0074972)

11

Status på lokaludvalgets puljemidler

12

Puljeansøgning: Festdag i Prismen (2020-0122430)

13

Puljeansøgning: Juleguirlander (2020-0107824)

14

Puljeansøgning: KROP (2020-0119439)

15

Puljeansøgning: Besat og befriet (supplerende ansøgning) (2020-0121956)

16

Puljeansøgning: Hunden Ib holder pølsefest (2020-0113201)

17

Puljeansøgning: Buster Filmfestival (2020-0113193)

18

Puljeansøgning: 100 opera-øjeblikke til København (2020-0121973)

19

Puljeansøgning: Amager Børneteaterfestival (2020-0121241)

20

Puljeansøgning: En trold nær Amager Strand (2020-0122512)

21

Puljeansøgning: The Strait (2020-0122477)

22

Afsættelse af midler: møde for interesserede i nye seniorbofællesskaber (2020-0137525)

23

Afsættelse af midler: Borgermøde i forbindelse med offentlig høring af Nordøstamager Skole (2020-0137830)

24

Afsættelse af midler: Boost af video om Kløvermarken (2020-0141522)

25

Internt projekt: Høstfest på Musiktorvet og julefest på Sundbyøster Plads (2020-0142415)

26

Statusorientering

27

Formandens meddelelser

28

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

29

Eventuelt