Mødedato
25-04-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Orientering vedr. intern høring over forslag til Kommuneplan 2019
4 Intern høring: Forslag til Kommuneplan 2019 (2019-0094459)
5 Høring - Indledende høring vedr. ny lokalplan for "Ved Amagerbanen Nord" (2019-0099779)
6 Høring - Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 (2019-0099738)
7 Orientering: Årsberetning og årsrapport for Miljøpunkt Amager (2019-0099410)
8 Nedsættelse af ad hoc gruppe for grønne byrum og stiforbindelser (2019-0099484)
9 Status på lokaludvalgets puljemidler
10 Puljeansøgning: Denmark Spiser Sammen (2019-0081602)
11 Puljeansøgning: Pusterummet (2019-0081573)
12 Puljeansøgning: Familiefest på Amager (2019-0081709)
13 Puljeansøgning: Grundlovsdag 2019 (2019-0076270)
14 Puljeansøgning: Klovne-samarbejde over Østersøen (2019-0083897)
15 Puljeansøgning: Vildskud 2019 (2019-0070698)
16 Puljeansøgning: FNs dag for kulturel mangfoldighed (2019-0082346)
17 Puljeansøgning: Amager Sorterer (2019-0087667)
18 Puljeansøgning: Plastik (2019-0053088)
19 Puljeansøgning: Ilt (2019-0060346)
20 Puljeansøgning: Bordtennisbats og bolde til Amager Østs bordtennisbord på Greisvej (2019-0078646)
21 Statusorientering
22 Formandens meddelelser
23 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
24 Eventuelt