Mødedato
24-10-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Drøftelse: To-årsplan for Miljøpunkt Amager 2020-2021 (2019-0273880)

4

Offentlig høring: Forslag til Københavns Kommuneplan 2019 (2019-0210839)

5

Høring: Studielivspolitik "Studieby København" (2019-0261373)

6

Orientering: Evaluering af faste arbejdsgrupper (2019-0267491)

7

Status på lokaludvalgets puljemidler

8

Puljeansøgning: 2. etape af Horisontens sansehave (2019-0259486)

9

Puljeansøgning: Minifilmfestival i Kvarterhuset (2019-0256978)

10

Puljeansøgning: Børnekoncert med Sigurd Barrett (2019-0256833)

11

Afsættelse af puljemidler: Frivillige æbletræer i Amager Øst (2019-0266811)

12

Afsættelse af puljemidler: Promovering af Visioner for Nordøstamager (2019-0024743)

13

Afsættelse af puljemidler (2020-midler): Amager Klima- og Demokratifestival 2020 (2019-0227671)

14

Statusorientering

15

Formandens meddelelser

16

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

17

Eventuelt