Mødedato
23-05-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg og -henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Beslutning: Prioritering af ønsker til Københavns Kommunes Budget 2020 (2019-0127870)
4 Orientering: Puljemiddelundersøgelse 2019 (2019-0124351)
5 Skriftlig henvendelse: Brev angående grøn frivillighed i Københavns Kommune (2019-0120186)
6 Planlægning af seminar 2019 (2019-0127983)
7 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Ønske om placering af nye kommunale vandposter (2019-0128042)
8 Orientering: Konsekvenser af anlægsmåltal for 2020 og 2021 - Amager Øst (2019-0128601)
9 Naboorientering: Ændring af byggefelt for Ved Amagerbanen 37 (2019-0128034)
10 Status på lokaludvalgets puljemidler
11 Puljeansøgning: Kierkegaard i Rummet (2019-0111346)
12 Puljeansøgning: Beach Soccer 2019 (2019-0110511)
13 Puljeansøgning: Sommer på Stranden og Kulturhavn (2019-0111368)
14 Puljeansøgning: Cykler til sårbare kvinder på LivaShelter (2019-0107860)
15 Puljeansøgning: Midsummer Viking Challenge (2019-0111384)
16 Puljeansøgning: Frivillig Fredag på Amager – Vil du med (2019-0109797)
17 Puljeansøgning: Genetablering af Skurvogn (2019-0110480)
18 Puljeansøgning: Mangfoldighedsfest 2019 (2019-0110583)
19 Afsættelse af puljemidler: Sundhedsmarkedsdag (ekstra bevilling) (2019-0016507)
20 Statusorientering
21 Formandens meddelelser
22 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
23 Eventuelt