Mødedato
23-05-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg og -henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Beslutning: Prioritering af ønsker til Københavns Kommunes Budget 2020 (2019-0127870)

4

Orientering: Puljemiddelundersøgelse 2019 (2019-0124351)

5

Skriftlig henvendelse: Brev angående grøn frivillighed i Københavns Kommune (2019-0120186)

6

Planlægning af seminar 2019 (2019-0127983)

7

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Ønske om placering af nye kommunale vandposter (2019-0128042)

8

Orientering: Konsekvenser af anlægsmåltal for 2020 og 2021 - Amager Øst (2019-0128601)

9

Naboorientering: Ændring af byggefelt for Ved Amagerbanen 37 (2019-0128034)

10

Status på lokaludvalgets puljemidler

11

Puljeansøgning: Kierkegaard i Rummet (2019-0111346)

12

Puljeansøgning: Beach Soccer 2019 (2019-0110511)

13

Puljeansøgning: Sommer på Stranden og Kulturhavn (2019-0111368)

14

Puljeansøgning: Cykler til sårbare kvinder på LivaShelter (2019-0107860)

15

Puljeansøgning: Midsummer Viking Challenge (2019-0111384)

16

Puljeansøgning: Frivillig Fredag på Amager – Vil du med (2019-0109797)

17

Puljeansøgning: Genetablering af Skurvogn (2019-0110480)

18

Puljeansøgning: Mangfoldighedsfest 2019 (2019-0110583)

19

Afsættelse af puljemidler: Sundhedsmarkedsdag (ekstra bevilling) (2019-0016507)

20

Statusorientering

21

Formandens meddelelser

22

Punkter til kommende lokaludvalgs møder

23

Eventuelt