Mødedato
22-11-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Godkendelse: Årsplan 2019 for Miljøpunkt Amager (2018-0270616)
4 Organisering: Reorganisering af lokaludvalgets arbejdsgrupper (2018-0299199)
5 Høring: Forslag til lokalplan for Amager Strandpark (2018-0270795)
6 Naboorientering: Tagetage på rækkehuse på Krimsvej 13 A-V (2018-0292436)
7 Delegation af beslutningskompetence: Afgivelse af bemærkninger ved naboorientering (2018-0299494)
8 Orientering: Miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenhagen A/S på Prøvestenen (2018-0265143)
9 Orientering: Fremsendelse af skriftlig henvendelse vedr. Naturcenter Amager Strand (2018-0299641)
10 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Sikkerhed på Benzinøen (2018-0299239)
11 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Startredegørelse for ny lokalplan for Sundparken (2018-0121233)
12 Status på lokaludvalgets puljemidler
13 Puljeansøgning: Julearrangementer i NABO Center (2018-0286606)
14 Puljeansøgning: Juledag i Kvarterhuset (2018-0286614)
15 Puljeansøgning: Udlånscykel til borgerne via Miljøpunkt Amager (2018-0299222)
16 Puljeansøgning (2019-midler): Amager Børnemusikfestival 2019 (2018-0286622)
17 Puljeansøgning (2019-midler): Stemmer fra Amager (fortsættelse af projekt) (2018-0209114)
18 Anmodning om overførsel af puljemiddelbevilling til 2019 (2018-0121871)
19 Afsættelse af puljemidler: Brug bøtten (2018-0299217)
20 Afsættelse af puljemidler: Eventcykel (2018-0299212)
21 Afsættelse af puljemidler: Red Amager (2019 midler) (2018-0270263)
22 Vedtagelse af mødeplan for lokaludvalgsmøder 2019 (2018-0299241)
23 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
24 Statusorientering
25 Formandens meddelelser
26 Eventuelt