Mødedato
21-11-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsorden

3

Godkendelse: To-årsplan for Miljøpunkt Amager 2020-2021 (2019-0273880)

4

Offentlig høring: Sundparken - lokalplanforslag (2019-0291957)

5

Høring: Udkast til kortlægning af musik i Københavns Kommune (2019-0304691)

6

Fornyet offentlig høring: Revideret lokalplanforslag for Amager Strandpark (2019-0153292)

7

Intern høring: Udarbejdelse af lokalplanforslaget Nordøstamager Skole (2019-0308613)

8

Drøftelse: Grønne byrum og stiforbindelser (2019-0099484)

9

Status på lokaludvalgets puljemidler

10

Puljeansøgning: Juleaften i Sognegården (2019-0291723)

11

Puljeansøgning: Julearrangementer i NABO center (2019-0291719)

12

Puljeansøgning: Juleaften på Kofoeds Skole (2019-0291730)

13

Puljeansøgning: Ungemagt Amager (2019-0293148)

14

Puljeansøgning (2020-midler): Værestedet Fundamentets Backgammonklub (2019-0259474)

15

Puljeansøgning (2020-midler): Amager Børnemusikfestival 2020 (2019-0293163)

16

Puljeansøgning (2020-midler): Amager Lyser (2019-0293159)

17

Puljeansøgning (2020-midler): Holdbart klima- og bæredygtighedsfestival (2019-0293236)

18

Afsættelse af puljemidler (2019-midler): Supplering af det digitale borgerpanel (2019-0304757)

19

Statusorientering

20

Formandens meddelelser

21

Punkter til kommende lokaludvalgsmøder

22

Eventuelt