Mødedato
21-03-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordenen

3

Drøftelse af visionsplan for Nordøstamager (2019-0024743)

4

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Interne analyser vedrørende Lynetteholmen (2019-0066432)

5

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Orientering om arbejde for at fastholde frivillige grønne projekter i Amager Øst (2019-0016942)

6

Offentlig Høring: Fingerplan 2019 (2019-0061813)

7

Orientering: Regnskab for lokaludvalgets puljemidler 2018 (2019-0061796)

8

Orientering: Forslag til vedtægtsændringer i Foreningen Fugl & Fisk (2019-0066301)

9

Status på lokaludvalgets puljemidler

10

Puljeansøgning: Ama'r Indefra (2019-0049414)

11

Puljeansøgning: Børneborgerscene (2019-0049419)

12

Puljeansøgning: Planteklubben på Amager (2019-0044049)

13

Puljeansøgning: Fonden FABRIKKEN for Kunst & Design aktiviteter for Amager Øst (2019-0051214)

14

Afsættelse af midler: Ekstra bevilling til omdeling af Ama'røsten (2019-0061230)

15

Afsættelse af midler og nedsættelse af ad hoc gruppe vedr. Sundbyøster Plads (2019-0067493)

16

Afsættelse af midler: Deltagelse i Havnens Dag 2019 (2019-0066271)

17

Status: Temagrupper, Ad hoc grupper og projektgrupper under Amager Øst Lokaludvalg (2019-0015641)

18

Statusorientering

19

Formandens meddelelser

20

Punkter til kommende lokaludvalgs møder

21

Eventuelt