Mødedato
21-03-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordenen
3 Drøftelse af visionsplan for Nordøstamager (2019-0024743)
4 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Interne analyser vedrørende Lynetteholmen (2019-0066432)
5 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Orientering om arbejde for at fastholde frivillige grønne projekter i Amager Øst (2019-0016942)
6 Offentlig Høring: Fingerplan 2019 (2019-0061813)
7 Orientering: Regnskab for lokaludvalgets puljemidler 2018 (2019-0061796)
8 Orientering: Forslag til vedtægtsændringer i Foreningen Fugl & Fisk (2019-0066301)
9 Status på lokaludvalgets puljemidler
10 Puljeansøgning: Ama'r Indefra (2019-0049414)
11 Puljeansøgning: Børneborgerscene (2019-0049419)
12 Puljeansøgning: Planteklubben på Amager (2019-0044049)
13 Puljeansøgning: Fonden FABRIKKEN for Kunst & Design aktiviteter for Amager Øst (2019-0051214)
14 Afsættelse af midler: Ekstra bevilling til omdeling af Ama'røsten (2019-0061230)
15 Afsættelse af midler og nedsættelse af ad hoc gruppe vedr. Sundbyøster Plads (2019-0067493)
16 Afsættelse af midler: Deltagelse i Havnens Dag 2019 (2019-0066271)
17 Status: Temagrupper, Ad hoc grupper og projektgrupper under Amager Øst Lokaludvalg (2019-0015641)
18 Statusorientering
19 Formandens meddelelser
20 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
21 Eventuelt