Mødedato
20-06-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Beslutning: Vedtagelse af nye puljekriterier (2019-0128004)

4

Præsentation: Ny hjemmeside for Amager Øst Lokaludvalg (2019-0147424)

5

Beslutning: Seminar 2019 (2019-0127983)

6

Skriftlig henvendelse: Anmodning om udtalelse vedr. reduceret ramme for byggeri i Amager Strandpark (2019-0153292)

7

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Brev til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. parkering på Hedegaardsvej (2019-0080441)

8

Beslutning: Mødeplan 2020 (2019-0144716)

9

Status på lokaludvalgets puljemidler

10

Puljeansøgning: Walk & Mind (2019-0137110)

11

Puljeansøgning: Golden Days 2019 (2019-0136713)

12

Puljeansøgning: Amager Børneteaterfestival 2019 (2019-0136710)

13

Puljeansøgning: Skitse- og visionsmateriale Badmintonklubben BC37 (2019-0137137)

14

Puljeansøgning: Opstart af cykelbibliotek (2019-0141634)

15

Afsættelse af puljemidler: Borgerinddragelse i forbindelse offentlig høring over forslag til Kommuneplan 2019 (2019-0152360)

16

Afsættelse af puljemidler: Borgermøde ifm Ny Skole på Holmbladsgade (2019-0152377)

17

Statusorientering

18

Formandens meddelelser

19

Punkter til kommende lokaludvalgs møder

20

Eventuelt