Mødedato
20-06-2019 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Beslutning: Vedtagelse af nye puljekriterier (2019-0128004)
4 Præsentation: Ny hjemmeside for Amager Øst Lokaludvalg (2019-0147424)
5 Beslutning: Seminar 2019 (2019-0127983)
6 Skriftlig henvendelse: Anmodning om udtalelse vedr. reduceret ramme for byggeri i Amager Strandpark (2019-0153292)
7 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Brev til Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. parkering på Hedegaardsvej (2019-0080441)
8 Beslutning: Mødeplan 2020 (2019-0144716)
9 Status på lokaludvalgets puljemidler
10 Puljeansøgning: Walk & Mind (2019-0137110)
11 Puljeansøgning: Golden Days 2019 (2019-0136713)
12 Puljeansøgning: Amager Børneteaterfestival 2019 (2019-0136710)
13 Puljeansøgning: Skitse- og visionsmateriale Badmintonklubben BC37 (2019-0137137)
14 Puljeansøgning: Opstart af cykelbibliotek (2019-0141634)
15 Afsættelse af puljemidler: Borgerinddragelse i forbindelse offentlig høring over forslag til Kommuneplan 2019 (2019-0152360)
16 Afsættelse af puljemidler: Borgermøde ifm Ny Skole på Holmbladsgade (2019-0152377)
17 Statusorientering
18 Formandens meddelelser
19 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
20 Eventuelt