Mødedato
13-12-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1

Borgerbesøg- og henvendelser

2

Godkendelse af dagsordnen

3

Nedsættelse af ad hoc demokratigruppe (2018-0323195)

4

Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Etablering af cykelsti på Dalslandsgade (2018-0323203)

5

Borgerpanelundersøgelse: Henvendelse om brug af borgerpanel til spørgeskemaundersøgelse om københavnerinddragelse (2018-0323661)

6

Borgerpanelundersøgelse: Biblioteksstrategi 2019-2023 (2018-0326090)

7

Status på lokaludvalgets puljemidler

8

Puljeansøgning: SpringFestival 2019 (2018-0303631)

9

Puljeansøgning: Improviserede Teaterfortællinger for Børn (2018-0303561)

10

Puljeansøgning: Juleaften på Kofoeds Skole (2018-0303518)

11

Puljeansøgning: Juleaften i sognegården (2018-0303602)

12

Puljeansøgning: Bydelsmødrenes Julearrangement (2018-0313278)

13

Puljeansøgning: Barselsformiddage i Kvarterhuset (2018-0303540)

14

Puljeansøgning: Sundby Lydvandring (2018-0303577)

15

Puljeansøgning: Udstillingen “Sanctity Sprawl” (2018-0303508)

16

Puljeansøgning: Fortæl! Fortællefestival (2018-0303622)

17

Puljeansøgning: Lysinstallation på Musiktorvet som en del af Copenhagen Light Festival (2018-0312418)

18

Afsættelse af puljemidler til borgerinddragelse vedr. trafiksituation v. Krimsvej (2018-0322277)

19

Afsættelse af puljemidler: Fritidsliv på Nordøstamager (2018-0317464)

20

Godkendelse af budget for lokaludvalgets puljemidler for 2019 (2018-0323262)

21

Statusorientering

22

Formandens meddelelser

23

Punkter til kommende lokaludvalgs møder

24

Eventuelt