Mødedato
13-12-2018 18:30

Referat

Punkt Titel
1 Borgerbesøg- og henvendelser
2 Godkendelse af dagsordnen
3 Nedsættelse af ad hoc demokratigruppe (2018-0323195)
4 Fremsendelse af skriftlig henvendelse: Etablering af cykelsti på Dalslandsgade (2018-0323203)
5 Borgerpanelundersøgelse: Henvendelse om brug af borgerpanel til spørgeskemaundersøgelse om københavnerinddragelse (2018-0323661)
6 Borgerpanelundersøgelse: Biblioteksstrategi 2019-2023 (2018-0326090)
7 Status på lokaludvalgets puljemidler
8 Puljeansøgning: SpringFestival 2019 (2018-0303631)
9 Puljeansøgning: Improviserede Teaterfortællinger for Børn (2018-0303561)
10 Puljeansøgning: Juleaften på Kofoeds Skole (2018-0303518)
11 Puljeansøgning: Juleaften i sognegården (2018-0303602)
12 Puljeansøgning: Bydelsmødrenes Julearrangement (2018-0313278)
13 Puljeansøgning: Barselsformiddage i Kvarterhuset (2018-0303540)
14 Puljeansøgning: Sundby Lydvandring (2018-0303577)
15 Puljeansøgning: Udstillingen “Sanctity Sprawl” (2018-0303508)
16 Puljeansøgning: Fortæl! Fortællefestival (2018-0303622)
17 Puljeansøgning: Lysinstallation på Musiktorvet som en del af Copenhagen Light Festival (2018-0312418)
18 Afsættelse af puljemidler til borgerinddragelse vedr. trafiksituation v. Krimsvej (2018-0322277)
19 Afsættelse af puljemidler: Fritidsliv på Nordøstamager (2018-0317464)
20 Godkendelse af budget for lokaludvalgets puljemidler for 2019 (2018-0323262)
21 Statusorientering
22 Formandens meddelelser
23 Punkter til kommende lokaludvalgs møder
24 Eventuelt