Akademiske medarbejdere til nyt kontor for Digitalisering på Københavns Rådhus

Vil du være med til at drive den strategiske digitale udvikling af København og være tæt på beslutningerne i en stor offentlig organisation? Trives du med at arbejde tæt på en direktion og arbejde med strategi og analyse i samspil med mange interessenter? Og har du lyst til at være med til at udvikle et nyt kontor? Så er du måske vores nye kollega.
 
 Københavns Kommune har i kraft af sin størrelse en unik mulighed for at gå foran i forhold til at effektivisere og professionalisere den offentlige sektor gennem digitalisering. Med 600.000 borgere og ca. 45.000 medarbejdere kan vi skabe kritisk masse og opbygge kompetencecentre for udvalgte teknologier. Den mulighed skal og vil vi gribe. Det kræver, at vi har den rigtige organisering, så vi kan styrke vores evne til at sætte retning for kommunen og formulere brede dagsordener. Derfor har vi oprettet et helt nyt kontor for Digitalisering på Rådhuset i Økonomiforvaltningen helt tæt på de politiske beslutningsfora.   
 
Om os  
Kontor for Digitalisering hører hjemme centralt i Økonomiforvaltningen, men skal arbejde meget tæt sammen med alle syv forvaltninger og den tværgående koncernenhed på IT-området, Koncern It. Kontorets opgaver er desuden tæt knyttet til de opgaver, som ligger i kommunens nye IT-direktørkreds, som går på tværs af alle kommunens syv forvaltninger.  
 
Kontoret får ansvar for en række opgaver, herunder  
 • Udarbejdelse af tværgående strategier for IT-udvikling og IT-styring i Københavns Kommune  
 • Kortlægning af IT-området i Københavns Kommune og udarbejdelse af investeringsoversigter i tilknytning hertil  
 • Udarbejdelse af analyser med henblik på at udpege områder med mulighed for fælles digitale løsninger, fx i et business case-perspektiv  
 • Sekretariatsbetjening af kredsen af IT-ansvarlige direktører  
 • Interessevaretagelse og håndtering af initiativer på IT-området fra fx staten eller KL i samarbejde med relevante enheder  
 • Opfølgning på kommunens implementering af de fællesoffentlige og fælles kommunale IT-strategier  
 • Indgang til Økonomiforvaltningen i forhold til sager vedr. IT og digitalisering.   
Om stillingerne  
Da kontoret er nyoprettet, søger vi lige nu kandidater med både kortere og længerevarende erfaring til at varetage en række af de centrale opgaver, som kontoret får ansvar for.  
 
For stillingerne gælder det, at samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og koncernenheder er et helt afgørende element. Kontoret kommer til at få en meget bred samarbejdsflade med mange forskellige interessenter på tværs af kommunens syv forvaltninger, og derfor er gode samarbejdsevner og forståelse for organisatoriske forhold centralt.  
 
Desuden er det vigtigt, at du har lyst til at bidrage til at opbygge og udvikle et nyt kontor.  
 
Om dig  
 • Du har en lang videregående uddannelse, eksempelvis cand.scient.pol., cand.scient.adm. eller cand.it.  
 • Du er en stærk formidler, der evner at formidle komplicerede problemstillinger kort og præcist  
 • Du er resultatorienteret og struktureret med god procesforståelse  
 • Du har et stærkt analytisk blik og har god fornemmelse for at vinkle og kvalitetssikre sager og analyser  
 • Du har en skarp analytisk sans og talforståelse  
 • Du er imødekommende og lydhør, men tør også trække en streg i sandet  
 • Du er en holdspiller, der har let ved at skabe relationer og samarbejde på tværs af organisationen  
 • Du har en god forståelse for den politiske og organisatoriske kontekst  
Det er desuden en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til digitaliseringsområdet og udvikling af kommunernes kerneopgaver.  
 
Kontoret er en del af Økonomiforvaltningen på Rådhuset, der er kendetegnet ved et højt engagement og hviler på et fagligt stærkt fundament. Vi har en uformel og humørfyldt omgangstone og afholder i løbet af året forskellige faglige og sociale arrangementer. Der er gode personlige og faglige udviklingsmuligheder – både gennem et bredt kompetenceudviklingsprogram og gennem sparring med de øvrige dygtige medarbejdere i centret.
 
Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg efter kvalifikationer.  
 
Ansættelsesstedet er Københavns Rådhus med tiltrædelse snarest muligt.  
 
Vil du vide mere?  
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Maria Antonsen på 5144 4819 fra 1. august.  
 
Du kan læse mere om Økonomiforvaltningen og Center for Økonomi på http://www.kk.dk/da/om-kommunen/forvaltninger/oekonomiforvaltningen
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 13. august 2018
Samtaler forventes afholdt i uge 34.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.