Akademisk medarbejder til Sekretariat på Københavns Rådhus

I Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat søger vi en kollega, der vil være med til at udvikle København. Du skal være med til at koble visioner og virkelighed sammen i en forvaltning, som længe har stået i spidsen for klimaløsninger, cykeldagsorden, de levende byrum og i det hele taget en byudvikling, hvor mennesker er i centrum.

Vi arbejder tæt på borgmester, direktion og det politiske udvalg i feltet mellem politik og administration. Vi er tæt på den politiske proces, som ofte bliver en del af den offentlige debat.

Vi søger en barselsvikar, som sammen med den øvrige borgmestergruppe skal have særligt fokus på

  • borgmesterens møder og opfølgning på møder
  • besvarelse af borgmesterpost
  • udarbejdelse af notater til borgmesteren
  • samarbejde med borgmesterens sekretærer og presse.

Du har erfaring med betjening af politikere eller fra en politisk styret organisation og en relevant akademisk uddannelse. Du har analytisk sans og politisk forståelse og er god til at kommunikere, både mundtligt, skriftligt og socialt. Du har gode samarbejdsevner og evner at arbejde systematisk.

Du kommer til at indgå i sekretariatets borgmestergruppe på otte personer i tæt samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere og vores kolleger i forvaltningen uden for rådhuset. Vi har en travl og humørfyldt arbejdsplads, hvor fleksibilitet går begge veje, både fra kollegerne og fra arbejdspladsen.

Vikariatet går fra den 1. august 2017 til den 31. januar 2018 med mulighed for forlængelse.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Tina Borgmann 4165 5283 eller konstitueret sekretariatschef Thomas Højlt 2014 9080. Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen på www.kk.dk og www.tmf.kk.dk.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 2. juni 2017.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler med udvalgte kandidater den 8. juni.
 
Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.