Akademisk medarbejder til Center for Sundhed

Er du skarp på trivselsfremme på arbejdspladser? Og vil du være med til at mindske uligheden i sundhed og sikre, at københavnerne er blandt de borgere i verden, som lever længst og har den bedste livskvalitet? Så er du måske den akademiske medarbejder, som vi søger fra 1. august 2017 eller snarest derefter.

Stillingen er placeret i Afdeling for Strategisk Folkesundhed i Center for Sundhed, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Om Center for Sundhed
I Center for Sundhed har vi det overordnede ansvar for den strategiske udvikling af sundhedsområdet i Københavns Kommune herunder folkesundheds- og forebyggelsesområdet. Vi arbejder med politisk betjening, politikudvikling, strategier og udviklingsopgaver samt driftsunderstøttelse.
 
Vi er i gang med at implementere en politisk beslutning om at omlægge den borgerrettede forebyggelse fra en individuel til en strukturel indsats, hvor vi prioriterer målgrupperne børn, unge samt kortuddannede voksne. I forlængelse heraf er vi ved at etablere strategisk udvalgte partnerskaber, udvikle flerstrengede indsatser og tilrettelægge et systematisk monitoreringsset-up for den nye retning.
 
Vi tilbyder et udfordrende og selvstændigt job i et engageret miljø med mange og varierede arbejdsopgaver – og dygtige og engagerede kollegaer. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, faglig sparring og ansvarlighed.
 
Dine opgaver og kompetencer
Vi søger en medarbejder til vores opgavefællesskab, der har fokus på kortuddannede voksne og herunder samarbejde med arbejdspladser.
 
Vi er i forvejen en gruppe af erfarne medarbejdere med en bred palette af kompetencer men mangler en ankerperson, der kan hjælpe os med at sætte retning på udvikling af vores indsats vedrørende trivselsfremme på arbejdspladser. Det kræver lidt ballast, og vi forventer således, at du har 3-5 års erfaring. Derudover skal du

  • have teoretisk – og også gerne praktisk – viden om trivselsfremme blandt voksne
  • have konkret viden om, hvordan man arbejder strategisk med sundhed på arbejdspladser - eller mere bredt; hvordan man skaber forandringer i organisationer
  • kunne udvælge og omsætte denne viden til konkrete processer og redskaber, du og dine kollegaer kan anvende i det konkrete samarbejde med arbejdspladser med mange kortuddannede.

Hvis du yderligere har erfaring med datadrevet kvalitetsudvikling, vil det være et plus.
 
I og med vi er en centralforvaltning, vil du også skulle indgå i politisk betjening såsom udarbejdelse af budgetnotater, indstillinger, notater m.m. til direktion, borgmester og udvalg. Det kræver

  • flair for at omsætte politiske visioner i praksis, og at du kan anvende din faglige viden i en politisk kontekst
  • forståelse for at navigere i et bureaukrati – og gerne med konkrete erfaringer fra en kommunal forvaltning. 

Som person håber vi, du er analytisk og struktureret og ikke mindst har lyst til at indgå i både vores faglige og sociale fællesskab.
 
Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk, og du kan kontakte afdelingsleder Lotte Larsen på 2497 1079 eller medarbejder i voksenfællesskabet Bodil Schroll Harboe på 5162 5885, hvis du vil vide mere om stillingen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny løn. Arbejdstiden udgør 37 timer med flekstid. Stillingen søges elektronisk, og du skal vedhæfte ansøgning, CV og andre relevante dokumenter.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 11. juni 2017
Vi forventer at holde samtaler i uge 25.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.