Puljens formål

Puljens formål er

 • at styrke udviklingen af nye aktiviteter, hvad angår form, indhold og målgruppe
 • at styrke samarbejdet aftenskolerne imellem eller mellem aftenskoler og andre aktører
 • at styrke aftenskolernes kompetencer og kapacitet til at bidrage til udviklingen af københavnernes fritidsliv i Københavns Kommune
 • at styrke aftenskolernes kompetencer og kapacitet til at bidrage til løsning af politiske indsatsområder i Københavns Kommune

Puljekriterier

Projektet skal opfylde et eller flere af følgende formål

 • øge antallet af brugere af aftenskolens kursus- og aktivitetstilbud
 • øge mangfoldigheden blandt brugere ved integration af etniske minoriteter eller andre målgrupper
 • give aftenskolen mulighed for at spille en rolle inden for et nyt politisk indsatsområde
 • udvikle aftenskolens aktivitetsformer og realkompetenceprojekter
 • sikre kompetenceudvikling af aftenskolens leder, bestyrelsesmedlemmer og administrative personale

Vi anbefaler, at I læser Retningslinjerne for Udviklings- og aktivitetspuljen.

Hvad gives der tilskud til?

Der gives tilskud til 

 • løn til projektleder og koordinatorer
 • løn til den ene af to undervisere, når der er tale om udvikling af pædagogiske metoder
 • materialer i et mindre omfang
 • PR: Foldere, avisannoncer og lignende, der synliggør projektet
 • andre udgifter der vurderes afgørende for projektets succes

Der gives ikke tilskud til

 • anlægsbyggeri – herunder renovering
 • aktiviteter, der hører under anden lovgivning, som ansvarsmæssigt er placeret uden for folkeoplysningsloven
 • forplejning
 • indkøb af større materiel af varig værdi, som for eksempel biler, fjernsyn, Av-udstyr, kontorudstyr mv.
 • løn og honorarer til regionale eller nationale konsulenter
 • undervisning eller lokaler, der støttes via Folkeoplysningsloven

Krav om egenfinansiering

Der er krav om 25 % medfinansiering fra aftenskolen. Medfinansieringen kan komme fra andre puljer, aftenskolen selv eller være opgjort som frivillig arbejdsindsats i projektperioden.

Hvordan søger man puljen?

For at søge puljen, skal I i første omgang indsende et idéoplæg på 1-2 sider, der som minimum skal indeholde:

 • kort beskrivelse af projektet
 • beskrivelse af målgruppe
 • beskrivelse af aktiviteter for målgruppen tidsplan (fra opstart til afslutning)
 • beskrivelse af hvordan projektet forankres i aftenskolen
 • oplysninger om evt. projektleder og andre ansvarspersoner i projektet.
 • budget

Idéoplægget indsendes til aftenskole@kff.kk.dk. Hvis idéoplægget godkendes af Kultur- og Fritidsforvaltningen, vil I modtage et officielt ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Puljen kan søges året rundt - såfremt der er flere penge i puljen

 • Projekter på under 100.000 kr. behandles og bevilliges af Kultur - og fritidsforvaltningen
 • Projekter på over 100.000 kr. behandles i Folkeoplysningsudvalget