Aflevering og afregning

Det er gratis at bruge veje, parker og pladser i København, men du skal passe på dem. Hvis stedet har taget skade eller ikke er ordentligt ryddet op, bliver det udbedret for din regning - og det kan blive dyrt.

Hold derfor penge i reserve i regnskabet til uforudsete skader, og tag eventuelt en forsikring, der beskytter dig imod uforudsete hændelser.

Ved særligt store arrangementer fører Renhold tilsyn ved endt oprydning. Aftal et møde i forvejen, hvis du vil være på forkant med situationen.

Målet med en god afleveringsforretning er selvfølgelig, at alle har lyst til at arbejde sammen en anden gang.

Hvornår? Efter aftale med Byliv

Økonomi: Depositum kan lyde på 5-20.000,- for førstegangsarrangører, men yderligere skader kan stadig blive udbedret for din regning.

Hvem kan man snakke med?
Parkdrift (ved skader på parker) - tlf. 33 66 36 60
Byliv - telefon 33 66 33 33

Det kan også være en god idé at fortælle historier i medierne efter endt arrangement - så har du alle de gode billeder og oplevelser ved hånden, og kan skabe forventninger til næste gang.

 

Oprydning

Når arrangementet er slut, begynder det store arbejde for arrangørerne.

Som udgangspunkt skal stedet være ryddet og klart til brug samme dag som arrangementet slutter, men ved særligt store arrangementer, kan senere oprydning aftales med Renhold.

Oprydning tager altid længere tid end man tror, og afhænger af arbejdskraften og hvor god renholdelse du har haft undervejs. Det kan tage flere dage at rydde op, hvis der ikke planlægges ordentligt.

Aftal at få afhentet toiletter, affald, containere, mm., så det passer med oprydningen.

Køb eventuelt oprydningshjælp fra et professionelt firma eller frivillige organisationer, som f.eks. den lokale sportsklub.

Hvornår? Når arrangementet er slut - i den bookede tid. 3 timer efter afslutning, eller efter aftale.

Hvem kan man snakke med?
Dine egne leverandører
Byliv - tlf. 33 66 33 04
Renhold (opgavekoordinator) - tlf. 33177200

Dit næste skridt