Aflyst - Teknisk rådgivning til broer og bygværker i København

Offentliggjort:
22.12.2015, Kl
Frist:
22.02.2016, Kl
Københavns Kommune udbyder hermed rammeaftale om teknisk rådgivning til broer og bygværker i København

Aflysning

Det meddeles hermed, at Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune aflyser udbud vedr.: Teknisk Rådgivning til broer og bygværker pr. d. 8. februar 2016.

Aflysningen skyldes fejl i udbudsprocessen.

Se endvidere nedenstående meddelelse om aflysning.

Opgaven

Aktuelt har Københavns Kommune 64 vejbroer og 22 sti- og gangbroer, 37 tunneller og undergange, 31 skilteportaler, 36 bolværker og glacis (ca. 4,2 km), 8 havnebuspontoner, 10 støttemure, 2 trapper, 5 gennemløb, 6 P-anlæg/huse og 13 andre bygværker. Men byen er i stadig vækst og forandring, og det forventes, at antallet af bygværker vil stige, måske betydeligt, i aftaleperioden.

Rådgiverens ydelse kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • Tilstands- og bærerevnevurderinger.
 • Samarbejde med politiets særtransportkontor om beregninger og opmålinger forud for udstedelse af transporttilladelser til særligt tunge og omfangsrige transporter, der ikke kan benytte godkendte standardruter.
 • Udførelse af periodiske rutine-, general- og særeftersyn og vurdering af eftersynresultatet.
 • Projekt- og programforslag i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
 • Projektering, byggeledelse og tilsyn i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
 • Udbud og kontrahering i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
 • Planlægning og udarbejdelse af trafikafviklings-, afspærrings- og afmærkningsplaner i forbindelse med ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.
 • Udarbejdelse af ”Som udført” tegninger.
 • Diverse øvrige ydelser i henhold til F.R.I. og Danske Ark’ s ydelsesbeskrivelse for byggeri og planlægning 2012 og ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 2014.
 • Bistand i forbindelse med diverse administrative opgaver.
 • Opmåling og registrering af opmålte data, indtastning af øvrige data, udtræk af rapporter m.v. i forhold til kommunens broforvaltningssystem SMART.

Rådgiveren skal inddrage miljøhensyn i løsning af opgaven, og redegøre for overvejelser, anbefalinger og konklusioner undervejs i opgaveløsningen.
Kontrakten skal gælde fra og med den 1. april 2016. Aftaleperioden er 2 år (1/4 2016 – 31/3 2018) med en ensidig option for Ordregiver til at forlænge kontraktperioden 2 gange ét år.

Tilbudsfrist

Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest mandag den 22.02.2016, kl. 12:00.

Udbudsmateriale

Nedenfor findes det fulde udbudsmateriale.

Bemærk at der løbende kan blive uploaded flere dokumenter på denne side i form af rettelsesblade eller andre meddelelser. Tilbudsgivere opfordres på baggrund heraf til at holde sig opdaterede om sidens indhold i tilbudsperioden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.