Aflastningsfamilie til tvillingedrenge på 8 år

Er I godkendt som aflastningsfamilie, og kan I skabe trygge og forudsigelige rammer for to tvillingedrenge på 8 år? Så er det jer, Center for Familiepleje søger.

Den ene dreng beskrives som imødekommende, sød og snakkesalig. Han klarer sig godt fagligt i almindelig skole, og han vil gerne lege og være social. Han kan dog komme i konflikter med de andre børn, da han ikke altid forstår sociale sammenhænge. Drengen har legeaftaler med sine kammerater i sin fritid og elsker at være udenfor. 

Den anden dreng beskrives som en glad og livlig dreng, som er glad for at spille fodbold og være aktiv. Han går i skolebehandlingstilbud, da han har behov for udpræget grad af struktur og forudsigelighed. Han kan blive udadreagerende, hvis han bliver mødt med krav, som han ikke kan honorere. Han kan have svært ved at indgå i sociale sammenhænge uden at komme i konflikt.

Drengene er begge behandlingskrævende og har brug for stabile, forudsigelige og nærværende voksne, som har overskud til at give dem gode og opbyggende oplevelser. Jeres hjem kan derfor være det rigtige for drengene, hvis I kan skabe trygge rammer, støtte op om deres trivsel og udvikling samt give omsorg. I skal også have lyst til at forpligte jer i et længerevarende engagement.

Omfanget er som udgangspunkt hver anden weekend og med mulighed for ekstra dage i forbindelse med ferie.

Om jer

  • I er godkendt som minimum forstærket aflastningsfamilie og har to ledige pladser
  • Som familie består I af to voksne
  • I bor på Sjælland
  • Der må ikke være mindre børn i familien

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Samtidig får I mulighed for at deltage i vores brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner – se kursusplan på vores hjemmeside: https://centerforfamiliepleje.kk.dk/indhold/efteruddannelse-plejefamilier

Honorar: 7 x vederlag pr. barn.

Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Mette Bjerre Randorf på 4048 5761 eller på k52d@kk.dk til og med den 3. april og igen fra den 14. til 15. april.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 15. april 2020.

Send din ansøgning mærket MB/2020-32 sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@kk.dk

Eller til:
Center for Familiepleje
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Du kan også søge via nedenstående link

Om Center for Familiepleje 
Center for Familie er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.