Aflastningsfamilie til søskendepar på knap 5 og 3 år, ca. 9 døgn månedligt

Center for Familiepleje søger en godkendt aflastningsfamilie til et søskendepar, en pige på knap 5 og en dreng på knap 3 år. Aflastningen skal foregå hver anden weekend og to hverdage månedligt.

Børnene beskrives som dejlige og kærlige børn, der ikke har særlige udfordringer, men er præget af forældrenes udfordringer og manglende struktur i hjemmet. De er præget af de mange skift, der har været, bl.a. en tidligere, kort anbringelse.

Forældrene bor ikke sammen, men samarbejder omkring børnene. Børnene bor nu hos deres mor, de går begge i daginstitution, hvor de trives godt og kommer stabilt. Forældrene har et godt samarbejde med institutionen.

Begge børn er lydfølsomme fx i forhold til høj stemmeføring og høje lyde som støvsuger m.m.

I drengens institution arbejder de på at styrke hans sociale relationer og sproglige udvikling, samt at sætte ord på sine egne og andres følelser, hvilket kan være svært for ham.

Pigen er populær i sin institution og har gode relationer. Aktuelt er der fokus på, at hun bliver bedre til at mærke sig selv, og der er fokus på hendes grundstemning i forhold til, at hun trækker sig og forsvinder væk.

Børnene har behov for at blive støttet i deres følelsesmæssige udvikling, herunder at lære at mærke sig selv. De har også behov for at opleve gode aktiviteter i aflastningsfamilien.

Som aflastningsfamilie skal I have forståelse for, at der skal være et tæt samarbejde med børnenes forældre, der godt kan være udfordrende i perioder.

Vi søger en aflastningsfamilie, som

  • består af en far og en mor, gerne i bedsteforældrealderen
  • har gode samarbejdsevner
  • gerne må have andre børn, helst ældre
  • helst bor i København eller maximum 50 km herfra
  • kan hente og bringe   
  • gerne må have dyr  
  • kan tage hensyn til kost, børnene spiser ikke svinekød

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Samtidig får I mulighed for at deltage i Center for Familieplejes brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her.

Honorar: 6 x vederlag pr. barn

Mere information
Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Helle Petersen på 2687 0018 frem til og med den 3. april.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 15. april 2020.

Send din ansøgning mærket "HP/2020-33" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje  
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

Om Center for Familiepleje 
Center for Familiepleje er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk