Aflastningsfamilie til dreng på knap 5 år hver anden weekend

Familieplejen København søger en godkendt aflastningsfamilie til en dreng på knap 5 år. Omfanget er hver 2. weekend.

Drengen går i børnehave i en basisgruppe og har været i stor udvikling, siden han startede der. Drengen havde i starten udfordringer med det sociale samspil og reagerede ofte med følelsesmæssige udbrud, fx i kravsituationer eller hvis noget ikke lykkedes for ham. Hans finmotorik var mangelfuld.

Børnehaven har arbejdet målrettet med drengen og hans udfordringer, og over kort tid har han udviklet sig på mange områder. Han har fundet jævnaldrende legekammerater, og han er åben over for oplevelser med de andre børn. Han er meget glad for de voksne, og han er langt bedre til at håndtere sine følelsesmæssige udbrud. Hans reaktioner er blevet mere hensigtsmæssige, og han er mere selvhjulpen i forhold til påklædning. Han profiterer af strukturen og rykker i sin udvikling.

Drengen er enebarn og bor hos sin mor. Mor mangler et netværk, der kan støtte hende. Mor er god til at samarbejde med børnehaven samt sagsbehandler, og hun er modtagelig for hjælp og støtte.

Drengen har behov for nærhed og fysisk omsorg, rammesætning, genkendelighed og struktur. Som aflastningsfamilie skal I kunne være omsorgsfulde og kærlige voksne, der kan støtte ham i hans følelsesmæssige regulering og hjælpe ham med at sætte ord på følelser. I skal kunne se bag drengens hensigter og hjælpe ham med at fortsætte den positive udvikling. I må også meget gerne hjælpe med at give ham nogle oplevelser, der kan give ham en følelse af berettigelse i verden og succes. Samtidig skal I have forståelse for, at der skal være et tæt samarbejde med mor.

Om jer

  • Som aflastningsfamilie består I af en eller to voksne
  • I skal have gode samarbejdsevner
  • Der må gerne være andre børn
  • I bor helst max. 1 times kørsel fra København
  • I skal kunne hente og bringe   
  • I må gerne have dyr
  • I er rummelige og har kendskab til følelsesmæssig regulering hos børn 

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Samtidig får I mulighed for at deltage i Familieplejen Københavns brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner. Se vores kursusudvalg her: https://centerforfamiliepleje.kk.dk/indhold/efteruddannelse-plejefamilier

Honorar: 7 X vederlag.

Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Helle Petersen på 2687 0018.

Ansøgningsfrist senest tirsdag den 27. oktober 2020

Send ansøgning mærket HP/2020-139 sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk

Eller til:
Familieplejen København/Center for Familiepleje
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø.

Du kan også søge via nedenstående link.

Om Familieplejen København
Familieplejen København er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores kursusvirksomhed. Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.