Aflastningsfamilie til dreng på 8 år hver 4. weekend

Familieplejen København søger en godkendt aflastningsfamilie til en dreng på 8 år. Omfanget er hver 4. weekend samt 2 årlige, forlængede weekender.

Drengen er diagnosticeret med Infantil Autisme og mental retardering. Han går i et specialskoletilbud, hvor han trives i de strukturerede rammer. Rammerne er med til at give ham overblik, forudsigelighed og ro til at tage imod undervisning.

Dem, han kender, beskriver ham som en dreng, der er kærlig og charmerende. Han møder sine omgivelser med et smil og kram, han er samarbejdsvillig og interesseret i sine kammerater. Han er meget glad for at bevæge sig, både indenfor og udenfor. Han løber eller går hurtigt, og han er ved at få mere kontrol over sine kropsbevægelser. Han er god til at samarbejde med de voksne omkring praktiske gøremål, fx dække bord og rydde af.

Han er glad for sin iPad og bruger den til pauser og ved sengetid. Han er også glad for musik, film og Lego samt kreative aktiviteter, hvor han er meget koncentreret.

Drengen har også sin egen vilje, og er god til at vise, hvad han har lyst til og ikke lyst til. Han kan være vedholdende i at få sin vilje, men kan også være rummelig. Det er svært for ham at blive i en situation, hvis der er noget, han ikke har lyst til.

Drengen bor i en døgnplejefamilie, hvor han har boet, siden han blev født. Han er tæt knyttet til sin plejefamilie. Han er glad for piktogrammer og for at følge et planlagt skema, og han er god til at huske, hvad der er på skemaet. Han foretrækker, at der er et skema for hele dagen, så han kan følge med. 

Han er udfordret sprogligt og går til taleundervisning. Han kommunikerer med lyde, fagter, enkelte ord og sætninger samt handling.

Om jer                        

  • I er godkendt som aflastningsfamilie
  • Som familie består I af en far og en mor
  • I er rummelige og kan støtte drengen i hans udvikling
  • I har viden om eller erfaring med autisme
  • Der må gerne være andre børn
  • I bor på Sjælland, gerne i Holbækområdet
  • I skal kunne hente og bringe   
  • I må gerne have dyr

I står ikke alene med opgaven, for vi giver jer pædagogisk supervision fra en fast tilknyttet familieplejekonsulent. Samtidig får I mulighed for at deltage i Familieplejen Københavns brede udvalg af kurser med fokus på aktuelle emner.
Se vores kursusudvalg her: https://centerforfamiliepleje.kk.dk/indhold/efteruddannelse-plejefamilier

Honorar: 9 X vederlag.

Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Helle Petersen på 2687 0018 eller email: j290@kk.dk.

Ansøgningsfrist: mandag den 25. januar 2021.

Ansøgning HP/2021-01 sendes sammen med plejetilladelse og socialrapport til:

familieplejen@sof.kk.dk

eller til  

Familieplejen København/Center for Familiepleje  
Svendborggade 5, 3. sal
2100 København Ø

I kan også søge via nedenstående link.

Om Familieplejen København
Familieplejen København (tidl. Center for Familiepleje) er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en videnbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne familiepleje, bl.a. gennem vores kursusvirksomhed.
Læs mere om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk