Aflastningsfamilie til dreng på knap 3,5 år

Center for Familiepleje i København søger en godkendt aflastningsfamilie til en dreng på 3,5 år. Omfanget er hver tredje weekend fra fredag til mandag morgen og hver onsdag til torsdag.

Der er tale om en glad og smilende dreng på 3 ½ år. Han er motorisk og sprogligt i god udvikling. Han har en diagnose indenfor autismespektret og går i børnehave. Her trives han, vil gerne deltage i aktiviteter og viser glæde i samspillet med både voksne og børn. Især nyder han voksenstyrede aktiviteter og fysisk stimulerende lege.

Drengen har astma og får maske efter behov.

Drengen overstimuleres nemt, har brug for forudsigelighed og pauser fra sanseindtryk. Han har behov for støtte til at strukturere dagen, og til at regulere sine måltider, da han har svært ved at mærke mæthed.

Vi søger en aflastningsfamilie, som

  • er godkendt som aflastningsfamilie
  • består af en mand og en kvinde
  • har kendskab til/erfaring med autismespektrumforstyrrelser
  • kan skabe tryghed og give positiv opmærksomhed
  • kan være tydelige og arbejde med forudsigelighed og struktur
  • må gerne have større børn over 10 år og dyr
  • bor max en times kørsel fra København.

Vi tilbyder

  • råd og vejledning fra en fast familieplejekonsulent
  • fire årlige temaaftener med fokus på aktuelle emner
  • honorar: 7 x vederlag.

Mere information
Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Heller Høier Trier på 5162 5092.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 21. juni 2017.

Send din ansøgning mærket "HHT/2017-38" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje
Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal
2200 København N. 

Om Center for Familiepleje
Center for Familie er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.