Aflastningsfamilie til dreng på 5 år

Center for Familiepleje i København søger en godkendt aflastningsfamilie til en dreng på fem år. Omfanget er hver anden weekend fra fredag-søndag – foreløbigt for en periode på et år. Vi søger en familie, som består af en far og en mor – eller en enlig mand.

Han beskrives et barn, der kan tage imod nærhed og omsorg, kan profitere af nære relationer og har tilknytningsevne. Han har dog også lavt selvværd, og han har svært ved at kontakte jævnaldrende på en hensigtsmæssig måde. Han kommer let i konflikt, hvorefter hans reaktioner kan blive voldsomme og negative. Det medfører, at de andre børn i børnehaven ikke vil lege med ham.

Det er nødvendigt, at I som aflastningsfamilie kan give ham nogle omsorgsfulde og anerkendende rammer, og at I kan støtte og give ham nærhed og positiv opmærksomhed. I må gerne have egne børn, men de skal være over 12 år. Drengen bor alene med sin mor, og for at han kan få et positivt mandligt forbillede, er det nødvendigt, at der er en mand i jeres familie. 

Vi søger en aflastningsfamilie, som

  • består af en far og en mor – eller en enlig mand
  • er ikke-rygere
  • helst ikke bor mere end en times kørsel fra København  
  • gerne må have dyr
  • gerne må have egne børn over 12 år
  • skal kunne hente og aflevere  
  • er godkendt som aflastningsfamilie.

Vi tilbyder

  • råd og vejledning fra en fast familieplejekonsulent
  • fire årlige temaaftener med fokus på aktuelle emner
  • honorar: 6 x vederlag.

Mere information
Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Annette Habermann på 2611 2213 eller via e-mail: VB96@sof.kk.dk.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 21. juni 2017.

Send din ansøgning mærket "ADH/2017-39" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje
Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal
2200 København N. 

Om Center for Familiepleje
Center for Familie er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.