Aflastningsfamilie til 6-årig dreng

Center for Familiepleje søger en aflastningsfamilie til en 6-årig dreng, som skal i aflastning hver anden weekend.

Drengen beskrives som en glad, smilende og positiv dreng. Han har autisme og ADHD, og har brug for fast struktur og forudsigelige rammer. Han kan af og til optræde impulsstyret og udadreagerende. Han er alderssvarende rent sprogligt.

Vi søger en familie med viden om og erfaring med børn med autisme. I skal kunne skabe rammer, struktur og gerne nogle forudsigelige aktiviteter på drengens præmisser.

I må gerne være en familie med større børn, så drengen kan føle sig som den lille.

Som aflastningsfamilie får I mulighed for at gøre en stor forskel for et udsat barn.

Vi lægger vægt på, at I

  • har viden om og erfaring med børn med autisme
  • bor maximum en times kørsel fra København
  • er godkendt som aflastningsfamilie af Socialtilsyn.

Vi tilbyder

  • råd og vejledning fra en fast familieplejekonsulent
  • fire årlige temaaftener med fokus på aktuelle emner.

Honorar: 6 x vederlag.

Mere information
Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Jette Gram på 2611 3146 eller via e-mail: T856@sof.kk.dk.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 7. juni 2017.

Send din ansøgning mærket "JG/2017-36" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje
Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal
2100 Nørrebro.

Om Center for Familiepleje
Center for Familie er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.