Aflastningsfamilie til 11-årig dreng

Center for Familiepleje søger en aflastningsfamilie til en snart 11-årig dreng. Omfanget er hver anden weekend og en ugentlig hverdag – med mulighed for fleksibel aflastning i perioder.

Drengen har ADHD og gennemgribende udviklingsforstyrrelse indenfor autismespektret. Han har brug for tydelige rammer, struktur og forudsigelighed. Han kan have vanskeligt ved at håndtere krav og har vanskeligt ved at forstå sociale spilleregler. Han kan være udadreagerende i forbindelse med krav og konflikter.

Han profiterer af brugen af piktogram og den struktur, som brugen af billeder og symboler giver.

Vi søger en aflastningsfamilie, som har viden om og erfaring med børn med ADHD og gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, og som har erfaring med vanskeligt forældresamarbejde.

Som aflastningsfamilie får I mulighed for at gøre en stor forskel for et udsat barn.

Vi lægger vægt på, at I

  • har viden om og erfaring med børn med autisme
  • bor i København eller tæt på
  • ikke har mindre eller jævnaldrende børn
  • er godkendt som aflastningsfamilie af Socialtilsyn.

Vi tilbyder

  • råd og vejledning fra en fast familieplejekonsulent
  • fire årlige temaaftener med fokus på aktuelle emner.

Honorar: 7 x vederlag

Mere information
Flere oplysninger fås hos familieplejekonsulent Jette Gram på 2611 3146 eller via e-mail: T856@sof.kk.dk.

Ansøgningsfrist senest onsdag den 7. juni 2017.

Send din ansøgning mærket "JG/2017-37" sammen med plejetilladelse og socialrapport til:
familieplejen@sof.kk.dk
Eller til:
Center for Familiepleje
Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. sal
2100 Nørrebro.

Om Center for Familiepleje
Center for Familie er landets største familieplejeenhed. Vi rekrutterer plejefamilier til Københavns Kommune og står som garant for det gode match mellem barn og familie. Vi har en vidensbaseret tilgang og tilbyder alle vores pleje- og aflastningsfamilier kompetent rådgivning og støtte til at løse de udfordringer, de møder. Vi har et bredt udbud af kurser og temaaftner, og vi medvirker aktivt til at udvikle den moderne plejefamilie, bl.a. gennem vores videnscenter og kursusvirksomhed. Læs om os på: centerforfamiliepleje.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.