Hvorfor tager unge til Syrien? - Maj 2013

VINK stiller skarpt på den seneste udvikling, hvor unge danskere tager til Syrien. I den forbindelse har vi indkaldt et panel bestående af Københavns politi, PET, dokumentarist Nagieb Khaja, Muslimer i Dialog, Social- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet. Desuden har vi inviteret medarbejdere med ungekontakt til at debattere og diskutere omfanget og den efterfølgende håndtering af denne udvikling.

 

Ved debatmødet får du mulighed for at møde forebyggelsesaktører og andre medarbejdere der dagligt arbejder med unge for at diskutere, hvad der kan gøres for at håndtere denne udvikling på kort og lang sigt.

 

Tryk her for at se program og invitation.

Ideværksted - Hvilke svære emner bør VINK tage op i 2012?

Den 3. november 2011 inviterede VINK kommunens ungearbejdere til en workshop. Formålet med dagen var at introducere ungearbejderne til Projekt Fælles Læring, og få kommunens ungearbejdere til selv at diskutere og vælge de emner de føler svære og udfordrende. På baggrund af drøftelserne og de valgte emner lagde VINK herefter sin strategi for 2012.  

Tryk her for at læse en artikel for det afholdte arrangement.

Når unge bliver voldelige for at opnå politiske mål - 19. juni 2012

Unge med ekstreme politiske holdninger er engagerede i samfundets udvikling, men de er også fyldt med had til den del af samfundet, der står i opposition til deres politiske holdninger.

Et had, der kan komme til udtryk i hærværk og vold til demonstrationer eller i forbindelse med hadforbrydelser overfor eksempelvis seksuelle eller etniske minoriteter. Et had der kan føre til handlinger, der for nogle resulterer i årelange fængselsstraffe.

Læs artikel om arrangementet 

Se invitationen

Dialog der nytter - inspirationskatalog til byens ungearbejdere - Januar 2014

Som afslutning på rækken af dialogmøder i 2012 og 2013 har VINK og mhtconsult udgivet et inspirationskatalog for kommunens medarbejdere.

Arbejder du med børn og unge og oplever du tit svære diskussioner i din klub og/eller institution vedrørende spørgsmål relateret til religion, ideologi, kultur, ære og social kontrol mv. så download vores katalog og se nogle eksempler på, hvordan kan man skabe diskussion på en god og konstruktiv måde.

 

Tryk her for at hente kataloget.

 

Se video forneden, for at se forløbet fra et afholdt arrangement.

Unge og religiøsitet på kanten af samfundet - 17 april 2012

De seneste år, er den danske befolkning blevet bekendt med grupperinger i Danmark, som arbejder for oprettelsen af et kalifat, sharia-zoner og opfordrer til afholdelse fra demokratisk deltagelse i samfundet.

Ved dialogarrangementet vil vi se nærmere på, hvem disse grupper er, hvem der tiltrækkes af deres budskaber og hvordan grupperne arbejder. På den måde vil vi forsøge at nuancere debatten og imødegå nogle mediers ensidige håndtering af tematikkerne.

Tryk her for at se artikel om det afholdte arrangement.

Tryk her for at se invitation og program.

 

Vinkler på æresbegreber og social kontrol

Den 28. februar 2012 inviterede BFCK i samarbejde med VINK og MHT Consult til temamøde om æresbegreber og social kontrol.

Godt 60 personer deltog og der var en bred repræsentation af kommunens ungemedarbejdere fra bl.a. BFCK, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcenter Skelbækgade, SSP, Lokalpolitiet Nørrebro, Hotspot samt medarbejdere fra diverse klubber og foreninger.

Deltagerne diskuterede emner relateret til social kontrol i forhold til ungearbejdet i Københavns Kommune. Du kan læse mere om arrangementet i artiklen forneden.

Klik her for at læse en artikel om hvordan arrangementet forløb.

Klik her for at se program og invitation.
Unge i modstand - 11. december 2012

VINK inviterer dig til dialogmøde hvor du kan møde og diskutere med andre ungearbejdere i kommunen om, hvordan man bedst går i dialog med unge i modstand.

Ungdomslivet er fyldt med spørgsmål som ’hvem er jeg’ og ’hvor hører jeg til’? Hvad er rigtigt og forkert og hvor er jeg på vej hen? Søgen efter identitet og tilhør sker for nogle gennem modstand mod normer og ”opskrifter” på det gode liv. For nogle unge kan afvisningen af samfundet blive så stærk, at vold og chikane bliver legitimt. Det kan betyde at den unges chancer for uddannelse og job bliver dårligere eller tilværelsen ender i en kriminel løbebane.

Se invitationen

VINK inviterer til dialogmøde med samfundsengagerede ungeforeninger

Mandag d. 17. september inviterede VINK i samarbejde med MHT Consult til dialogmøde under overskriften Ungearbejde og foreninger - Inklusion gennem frivillighed. Et møde der efter evalueringerne at dømme var en ganske stor succes - ”Jeg har fået flere nuancer og idéer om ungeforeningers inklusionsarbejde”, lyder en af kommentarerne eksempelvis.

Tryk her for at læse en artikel om det afholdte arrangement.

Tryk her for at læse invitationen til arrangementet.