Afhentning og anvendelse af cykeldele på Borgervænget Genbrugsstation

Offentliggjort:
13.01.2017, Kl
Frist:
26.01.2017, Kl
På denne side finder du information om indhentelse af tilbud på en aftale om afhentning og anvendelse af cykeldele

Københavns Kommune søger én eller flere aftagere af cykler til genbrug og brugte cykeldele til reparationsformål. Cykler og cykeldele stammer fra Borgervænget Genbrugsstation.

Beskrivelse af opgaven

Formålet med indhentelsen af tilbuddet er, at få flere genstande til genbrug og understøtte en levetidsforlængelse af de eksisterende cykler, som led i Københavns Kommunes udmøntning af Ressource- ogAffaldsplan 2018. Projektet skal samtidig bidrage til at skabe liv og udvikling i de nærliggende byområder ved, at cykler der genbruges hele eller hvor dele kan anvendes til reparation af cykler, afsættes til foreninger, som har til formål at undervise folk i at reparere cykler. 

Materialet

Du finder betingelserne til afgivelse af tilbud, kravene til ydelsen og Teknik- og Miljøforvaltningens krav til kontraktvilkår på denne side.

Spørgsmål

Alle henvendelser om spørgsmål vedrørende tilbudsprocessen mv. skal rettes skriftligt til følgende mail:

E-mail: climate@tmf.kk.dk 

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side. 

Tilbudsfrist

Tilbud skal være Teknik- og Miljøforvaltningen i hænde senest:

Torsdag den 26. januar 2017 kl.12.00

Tilbuddet skal sendes til følgende mail: climate@tmf.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.