Dagrenovation

Det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra.
 

Hvor skal du aflevere det?

I en af kommunens dagrenovationsbeholdere, der findes ved alle beboelser.
 

Hvad sker der med det?

Dagrenovationen bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.

NB! Papir, pap, glas, metal, elektronik, hård plast, kemikalier, haveaffald og storskrald er ikke dagrenovation.