Afdelingsleder til Botilbuddet Stubberupgård ved Borup på Midtsjælland

Botilbuddet Stubberupgård er beliggende i naturskønne omgivelser ved Borup på Midtsjælland  
 
Københavns Kommune Socialforvaltningen, Center City, søger en afdelingsleder i en nyoprettet stilling til det socialpsykiatriske botilbud Stubberupgård.   
 
Stubberupgård er et § 108 botilbud for voksne sindslidende under Center City i Københavns Kommune. Der bor 44 borgere i alderen fra 28 år og opefter, alle med behov for længerevarende støtte, omsorg og hjælp til personlig og social udvikling. Stubberupgård er opdelt i tre boenheder med henholdsvis 19, 14 og 11 borgere samt en beskæftigelsesafdeling med dyrehold og Grøn omsorg.  
 
Vi støtter borgeren i at skabe rammen for et aktivt og værdifuldt liv – udvikle kompetencer, for at opnå en mere tilfredsstillende og selvstændig tilværelse. Vores mål er, at borgerne tager ansvaret for eget liv og udvikler strategier til at mestre deres psykiske udfordringer, med det mål at de kan flytte i mere selvstændig bolig.  
 
Du bliver afdelingsleder for en tværfagligt sammensat personalegruppe af pædagoger, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Alle fungerer som kontaktpersoner, og personalegruppen består af 27 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere samt vikarer, elever og studerende.  
 
Du vil blive en del af en samlet ledergruppe i Center City, hvor der er fokus på lederudvikling samt udvikling af faglige tiltag. Center City har fokus på implementering af vidensbaserede metoder. Alle medarbejdere skal gennem et uddannelsesforløb over en 3-årig periode i Recovery og Rehabilitering.  
 
Du har som afdelingsleder – i samarbejde med din tilbudsleder – ansvar for, at det pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde er af høj kvalitet. Du refererer til tilbudsleder. Du er medansvarlig for at overholde botilbuddets budgetter, at kommunens kvalitetsstandarder efterleves, og at de politiske målsætninger for området omsættes. Du vil have en bred berøringsflade til både interne og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Faglig profil
Relevant faglig grunduddannelse – sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, pædagog eller ergoterapeut.  
Erfaring med personaleledelse samt praktisk erfaring inden for området.  
Meget gerne efteruddannelse indenfor ledelse.   
 
Vi forventer desuden, at du:   
 • har erfaring med vagtplanlægning og arbejdstidsregler  
 • kan arbejde struktureret og systematisk  
 • har lyst til at udfordre fagligheden og kulturen  
 • mestrer komplekse og spidsbelastede situationer/perioder  
 • er god til og har lyst til skriftlig formidling, har blik både for detaljen og helheden   
 • har viden om hvordan konflikter håndteres i teori og praksis i det socialpsykiatriske arbejde, og kan handle konstruktivt og fornuftigt i dem i forhold til borgerne  
 • har flair for at anvende forskellige IT-systemer  
 • du kan begå dig i et fagligt miljø med stor omskiftelighed og udpræget rummelighed, hvor kerneopgaven er beboernes trivsel  
 • du formår at omsætte ambitionerne i Recovery og Rehabilitering til god daglig praksis.  
Eksempler på opgaver:  
 • Rådgivning og vejledning af medarbejdere og beboere  
 • Daglig planlægning af arbejdstider  
 • Ledelse af planlægningsopgaver  
 • Egenkontrol af medicindokumentation/medicinhåndtering  
 • Kvalitetssikring af den socialfaglige og sundhedsfaglige dokumentation   
 • Uddelegering af medicinkompetencer til medarbejdere  
 • Superbruger i vores dokumentationssystem CSC  
 • Sundhedsfaglige tiltag  
 • Ansvarlig for elever og studerende  
 • Arbejde med UTH og efterfølgende vidensdeling.  
Vi tilbyder:  
 • Et spændende arbejdsmiljø med masser af faglige udfordringer  
 • Høj faglighed  
 • Mulighed for personlig og faglig ledelsesmæssig udvikling  
 • Supervision.  
Løn- og ansættelsesvilkår:  
Stillingen er på 37 timer ugentligt. Arbejdstiden er placeret i dagtimerne. Løn i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.
Stillingen ønskes besat den 1. september 2018. Ved ansøgning vedlægges dokumentation for gennemført uddannelse.   
Vi gør opmærksom på at der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelse.  
 
Mere information  
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte tilbudsleder Søs Sabransky på 2686 1001.  
Du kan læse mere på vores hjemmeside: www.centercity.kk.dk
  
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 27. juni 2018.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 27.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.