Administrative medarbejdere til Center for Indkøb – Københavns Ejendomme og Indkøb

Center for Indkøb (CFI) er i gang med at etablere en Indkøbssupport som understøttelse af Københavns Kommunes igangværende implementering af et nyt ERP-system. Indkøbssupportens opgaver består i at yde forretningsmæssig og systemmæssig vejledning og bistand til kommunens rekvirenter, herunder behandle indkøbsrekvisitioner.
CFI har derfor behov for medarbejdere til at bemande Indkøbssupporten.

I Københavns Kommune udgør det adresserbare indkøb ca. 6 mia. kr. årligt, og det er besluttet, at styrke indkøbet i Københavns Kommune ved at samle en række indkøbsprofiler i CFI under Københavns Ejendomme og Indkøb i Økonomiforvaltningen. Centerets mission er at sikre, at samtlige enheder i Københavns Kommune har adgang til de rigtige varer til den rette pris. For at sikre dette, er der udarbejdet et indkøbsprogram med fem store spor, som til dels bygger ovenpå implementeringen af et nyt ERP-system. CFI består lige nu af ca. 30 medarbejdere fordelt på kontorerne Udbud og Drift samt Indkøbsprogrammet.

CFI søger medarbejdere til en fælles Indkøbssupport for Københavns Kommune. Vi søger medarbejdere der er serviceorienterede, systematiske, stabile, selvkørende, og har mod på at medvirke til etablering af en helt ny enhed i Københavns Kommune.

Om Jobbet
Dine opgaver vil bl.a. komme til at bestå i at hjælpe kommunens tusindvis af rekvirenter med anvendelsen af varekataloget, finde og bestille de rigtige varer, hjælpe med at afvikle fritekstrekvisitioner og bistå med spørgsmål i forbindelse med ordreafviklingen.

Du skal være god til at kommunikere og vejlede over telefonen og trives med at besvare mange henvendelser fra rekvirenterne. Du skal også være parat til at løse opgaverne i samarbejde med kollegaer fra andre dele af CFI og Københavns Kommune.

Det vil være godt, hvis du har erfaring med kundesupport i en call-center funktion og gerne i relation til support af rekvirenter med brug af elektroniske varekataloger. Har du erfaring med SAP SRM er det en yderligere fordel, men ingen betingelse.

Du kommer i første omgang til at referere til kontorchefen for indkøbsprogrammet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer, og lønnen fastsættes efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.
Tiltrædelse hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte indkøbschef Allan Åge Christensen på 2165 5354.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 1. juni 2017.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Om Københavns Ejendomme & Indkøb
Københavns Ejendomme & Indkøb er Københavns Kommunes ejendomsenhed og indkøbsorganisation. Vi ejer og administrerer mere end 2,2 mio. m2. Vi har ansvar for lejeaftaler, ejendomshandler, bygningsdrift, energioptimering, ejendomsservice og vedligeholdelse m.m. af blandt andet skoler, daginstitutioner, botilbud, plejehjem, kultur- og idrætsfaciliteter, administrationsejendomme osv. Vi er også kommunens primære indkøbsorganisation. Vi har ansvar for at gennemføre udbud af varer og tjenesteydelser på tværs af kommunen. Vi skal sikre, at det er enkelt at købe de rigtige varer til den rigtige pris for de, der køber ind til kommunalt brug. Vi tager udgangspunkt i forvaltningernes behov og samarbejder med vores kunder om at skabe de bedste løsninger. Vi beskæftiger ca. 800 medarbejdere og administrerer et årligt budget på ca. 1,6 mia. kr.
Københavns Ejendomme & Indkøb – vi skaber rum.
Du kan læse mere om os på www.kobenhavnsejendomme.kk.dk

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.